Pagina delen

Technisch Blok 1 december 2020 (20:30 - 21:30)

Datum 01-12-2020 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Actieve informatievoorziening vanuit het college
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 30 november 2020
b. Toezeggingenlijst Raad 30 november 2020
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Financiële bijdrage ontwerpfase fietsroute F348 Deventer-Zutphen
Griffienummer: 2020-0101
5b. Vaststelling Verordening leerlingenvervoer gemeente Zutphen 2020
Griffienummer: 2020-0105
5c. Vaststellen bestemmingsplan "Zutphen, Badhuisweg 3 – Veerstraat 5"
Griffienummer: 2020-0106
5d. Incidentele bezuinigingen 2020 (spoor 4)
Griffienummer: 2020-0102
5e. 2e Verzamelbegrotingswijziging 2020
Griffienummer: 2020-0099
5f. Bekrachtiging geheimhouding bijlage 3 MPG 2020-2
Griffienummer: 2020-0108
6. Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020-2
Griffienummer: 2020-0107
7. Kredietaanvraag herpositionering grondposities Noordrand De Hoven
Griffienummer: 2020-0100
8. Lijst ingekomen stukken Raad 14 december 2020
Griffienummer: 2020-0098
9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 1 december 2020
Griffienummer: 2020-0111
10. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in Forum en Raad versie 1 december 2020
11. Vaststellen forumverslag(en)
11a. Forumverslag 05-10-2020
11b. Forumverslag 26-10-2020
11c. Forumverslag 27-10-2020
12. Sluiting