Pagina delen

Technisch Blok 1 december 2014 (20:00 - 21:00)

Datum 01-12-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 1 december 2014
b. Toezeggingenlijst Raad 1 december 2014
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Belastingverordeningen 2015
Griffienummer: 2014-0163
6b. Intrekkingen verordeningen WSW
Griffienummer: 2014-0162
6c. Eenmalige koopkrachttegemoetkoming minimahuishoudens 2014
Griffienummer: 2014-0169
6d. Uitvoering- en monitoringkosten Wet Inburgering
Griffienummer: 2014-0167
7. Financiƫn 2012 t/m 2015 zwembad
Griffienummer: 2014-0171
8. Memo tussenbalans uitvoering motie Versoepelen regels voor ondernemers
Griffienummer: 2014-0166
9. Lijst ingekomen stukken Raad 1 december 2014
Griffienummer: 2014-0161
10. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 1 december 2014
Griffienummer: 2014-0173
11. Vaststellen forumverslag(en)
11a. Forumverslag 17-11-2014
12. Sluiting