Technisch Blok 1 december 2014 (20:00 - 21:00)

Datum: 01-12-2014 Tijd: 20:00 - 21:00 Zaal: Commissiekamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 1 december 2014 (20:00 - 21:00)

Datum: 01-12-2014
Tijd: 20:00 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: M. Jaspers
Griffier: G.J.J.M. Pletzers
Notulist: J.F.A. Kerkhof


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 1 december 2014
b. Toezeggingenlijst Raad 1 december 2014
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Belastingverordeningen 2015
Griffienummer: 2014-0163
6b. Intrekkingen verordeningen WSW
Griffienummer: 2014-0162
6c. Eenmalige koopkrachttegemoetkoming minimahuishoudens 2014
Griffienummer: 2014-0169
6d. Uitvoering- en monitoringkosten Wet Inburgering
Griffienummer: 2014-0167
7. Financiën 2012 t/m 2015 zwembad
Griffienummer: 2014-0171
8. Memo tussenbalans uitvoering motie Versoepelen regels voor ondernemers
Griffienummer: 2014-0166
9. Lijst ingekomen stukken Raad 1 december 2014
Griffienummer: 2014-0161
10. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 1 december 2014
Griffienummer: 2014-0173
11. Vaststellen forumverslag(en)
11a. Forumverslag 17-11-2014
12. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 01-12-2014

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl