Pagina delen

Vergaderdag 28-10-2013

Op deze datum vergaderen de volgende overlegorganen:

  • Rekenkamer
Tabel vergaderdag-agendas overslaan
Tijd Beschikbare agenda's

Er zijn nog geen agenda's voor deze overlegorganen aanwezig, of deze zijn niet openbaar.

Behandeld in