Pagina delen

Vergaderdag 27-01-2020

Op deze datum vergaderen de volgende overlegorganen:

  • Raad
  • Presidium
Tabel vergaderdag-agendas overslaan
Tijd Beschikbare agenda's
19:30 - 23:00 Agenda Raad

Er zijn nog geen agenda's voor deze overlegorganen aanwezig, of deze zijn niet openbaar.

Behandeld in