Pagina delen

Vergaderdag 26-09-2022

Op deze datum vergaderen de volgende overlegorganen:

  • Forum
  • Technisch Blok
  • Fractievoorzittersoverleg
Tabel vergaderdag-agendas overslaan
Tijd Beschikbare agenda's
19:00 - 19:30 Agenda Technisch Blok
19:00 - 21:30 Agenda Forum

Er zijn nog geen agenda's voor deze overlegorganen aanwezig, of deze zijn niet openbaar.

Behandeld in