Pagina delen

Vergaderdag 26-06-2020

Op deze datum vergaderen de volgende overlegorganen:

  • Forum
  • Raad
Tabel vergaderdag-agendas overslaan
Tijd Beschikbare agenda's
09:45 - 10:00 Agenda Raad
10:00 - 15:00 Agenda Forum

Er zijn nog geen agenda's voor deze overlegorganen aanwezig, of deze zijn niet openbaar.

Behandeld in