Pagina delen

Vergaderdag 23-12-2016

Op deze datum vergaderen de volgende overlegorganen:

  • Raad
Tabel vergaderdag-agendas overslaan
Tijd Beschikbare agenda's
15:00 - 17:00 Agenda Raad

Er zijn nog geen agenda's voor deze overlegorganen aanwezig, of deze zijn niet openbaar.

Behandeld in