Pagina delen

Vergaderdag 16-05-2022

Op deze datum vergaderen de volgende overlegorganen:

  • Forum
  • Technisch Blok
Tabel vergaderdag-agendas overslaan
Tijd Beschikbare agenda's
19:00 - 22:00 Agenda Forum
21:00 - 21:30 Agenda Technisch Blok

Er zijn nog geen agenda's voor deze overlegorganen aanwezig, of deze zijn niet openbaar.

Behandeld in