Pagina delen

Vergaderdag 13-07-2020

Op deze datum vergaderen de volgende overlegorganen:

  • Presidium
  • Raad
Tabel vergaderdag-agendas overslaan
Tijd Beschikbare agenda's
19:30 - 23:00 Agenda Raad

Er zijn nog geen agenda's voor deze overlegorganen aanwezig, of deze zijn niet openbaar.

Behandeld in