Pagina delen

Vergaderdag 13-06-2022

Op deze datum vergaderen de volgende overlegorganen:

  • Forum
  • Rekenkamer
  • Fractievoorzittersoverleg
Tabel vergaderdag-agendas overslaan
Tijd Beschikbare agenda's
19:00 - 22:30 Agenda Forum

Er zijn nog geen agenda's voor deze overlegorganen aanwezig, of deze zijn niet openbaar.

Behandeld in