Pagina delen

Vergaderdag 13-01-2020

Op deze datum vergaderen de volgende overlegorganen:

  • Forum
  • Technisch Blok
  • Presidium
Tabel vergaderdag-agendas overslaan
Tijd Beschikbare agenda's
19:30 - 22:00 Agenda Forum
20:30 - 21:00 Agenda Technisch Blok

Er zijn nog geen agenda's voor deze overlegorganen aanwezig, of deze zijn niet openbaar.

Behandeld in