Pagina delen

Vergaderdag 11-04-2022

Op deze datum vergaderen de volgende overlegorganen:

  • Rekenkamer
  • Technisch Blok
  • Forum
Tabel vergaderdag-agendas overslaan
Tijd Beschikbare agenda's
19:00 - 22:00 Agenda Forum
20:00 - 21:00 Agenda Technisch Blok

Er zijn nog geen agenda's voor deze overlegorganen aanwezig, of deze zijn niet openbaar.

Behandeld in