Pagina delen

Vergaderdag 09-09-2019

Op deze datum vergaderen de volgende overlegorganen:

  • Presidium
  • Forum
  • Technisch Blok
Tabel vergaderdag-agendas overslaan
Tijd Beschikbare agenda's
19:30 - 20:30 Agenda Technisch Blok
19:30 - 22:30 Agenda Forum

Er zijn nog geen agenda's voor deze overlegorganen aanwezig, of deze zijn niet openbaar.

Behandeld in