Pagina delen

Vergaderdag 09-06-2022

Op deze datum vergaderen de volgende overlegorganen:

  • Presidium
  • Forum
Tabel vergaderdag-agendas overslaan
Tijd Beschikbare agenda's
19:00 - 20:00 Agenda Forum

Er zijn nog geen agenda's voor deze overlegorganen aanwezig, of deze zijn niet openbaar.

Behandeld in