Toezeggingenlijst Raad 9 september 2019

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 30 augustus 2019. Deze lijst wordt opgesteld...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toezeggingenlijst Raad 9 september 2019

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 30 augustus 2019.

Deze lijst wordt opgesteld aan de hand van de Forum- en raadsvergaderingen en bijgehouden door de griffie.

LOPENDE MOTIES

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2018-M0045 Motie: Behoud noodzakelijke voorzieningen Warnsveld 17-12-2018 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 8 juli 2019 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 9 maart 2020 op is teruggekomen.
2019-M0001 Motie: Geef de jeugd een stem! 28-01-2019 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 8 juli 2019 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 9 maart 2020 op is teruggekomen.
2019-M0004 Motie: Behoud leefbaarheid en landschap Eefde-West 11-03-2019 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 8 april 2019 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 23 september 2019 op is teruggekomen.
2019-M0009 Motie: Verbetering bestuurscultuur en sturingsinformatie 20-05-2019 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 8 juli 2019.
2019-M0014 Motie: Duidelijkheid voor iedereen en iedereen in zijn kracht 14-06-2019 Deze motie is aangehouden in de raadsvergadering van 8 juli 2019.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN art. 3:37 RvO

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2019-V0003 Schriftelijke vragen betreffende herinnering betaling gemeentelijke belastingen
(Y.J.A. ten Holder)
04-02-2019 In behandeling.
2019-V0007 Schriftelijke vragen over loonsom 2018
(Y.J.A. ten Holder)
26-03-2019 In behandeling.
2019-V0012 Schriftelijke vragen inzake de situatie wijkcentrum de Waterkracht / Hotspot Hutspot
(P.I. Ackermans)
30-04-2019 Beantwoord.
2019-V0014 Schriftelijke vragen over dekking vrijwilligersverzekering
(F.J.G.M. Manders)
08-07-2019 Beantwoord.
2019-V0015 Schriftelijke vragen inzake stichting Perspectief
(P.I. Ackermans)
19-07-2019 In behandeling.
2019-V0016 Schriftelijke vragen over onvrede renovaties Ieder1
(H.J.M Verschure)
29-07-2019 In behandeling.
2019-V0017 Schriftelijke vragen over vraagdocument Perspectief/inrichting lokale sociale infrastructuur
(Y.J.A. ten Holder)
15-08-2019 In behandeling.

VERZOEK OM INLICHTINGEN art. 3:38 RvO

Momenteel geen informatie beschikbaar.

INITIATIEF RAADSVOORSTELLEN

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2013-0122 Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld
(Raad)
16-08-2013

Dit initiatiefvoorstel is aangehouden in de raadsvergadering van 8 september 2014.

Het Forum heeft in de TB vergadering van 10 september 2018 uitgesproken dat de toezeggingenlijsten opgeschoond/geactualiseerd dienen te worden. Aan de initiatiefnemer van dit initiatiefvoorstel is gevraagd de actualiteit aan te geven ten behoeve van voornoemde actualisatie. Deze zal dan worden verwerkt in de betreffende toezeggingenlijsten.

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
09-09-2019Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl