Toezeggingenlijst Raad 9 april 2018

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 26 april 2018. Deze lijst wordt opgesteld aan...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toezeggingenlijst Raad 9 april 2018

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 26 april 2018.

Deze lijst wordt opgesteld aan de hand van de Forum- en raadsvergaderingen en bijgehouden door de griffie.

LOPENDE MOTIES

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2017-M0013 Motie: Samenleving betrekken bij Voorjaarsnota 2018 19-06-2017 De motie is laatstelijk aangehouden in de raadsvergadering van 12 februari 2018 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 14 mei 2018 op is teruggekomen.
2017-M0014 Motie: Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld 19-06-2017 De motie is laatstelijk aangehouden in de raadsvergadering van 12 februari 2018 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de vergadering van 14 mei 2018 op is teruggekomen.
2017-M0020 Motie: Haalbaarheidsonderzoek naar bouw van een Vikingschip 03-07-2017 Op verzoek van de indieners is de motie nog niet geagendeerd in het Forum en laatstelijk aangehouden in de raadsvergadering van 12 maart 2018. De motie komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 14 mei 2018 op is teruggekomen.
2017-M0025 Motie: Doorvaarbare duiker die de Hoofdgracht verbindt met de Vispoortgracht voor de fluisterboten 23-10-2017 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 9 april 2018 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 2 juli 2018 op is teruggekomen.
2018-M0006 Motie: Kansen voor ieder kind 29-01-2018 De motie is aangehouden in de raad van 12 maart 2018 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raad van 18 juni op is teruggekomen.
2018-M0009 Motie: Zutphen slaafvrije gemeente 12-02-2018 De motie staat geagendeerd in het Forum van 23 april 2018.
2018-M0011 Motie: Afgesloten honden speelplaatsen 12-02-2018 De motie is voorlopig aangehouden in de raadsvergadering van 12 maart 2018 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 14 mei 2018 op is teruggekomen.
2018-M0019 Motie: Op (elektrische) rolletjes laten lopen 23-04-2018 De motie wacht op agendering in het Forum.
2018-M0020 Motie: Behoud Buddy to Buddy 23-04-2018 De motie wacht op agendering in het Forum.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN art. 3:37 RvO

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2018-V0010 Schriftelijke vragen Natuurambitie Gemeente Zutphen
(A.J.A. Putker)
09-03-2018 Beantwoord.
2018-V0011 Schriftelijke vragen over Biomassacentrale Zutphen en bestemmingsplan Fort de Pol (deel 3)
(D. Bogerd)
19-03-2018 In behandeling.

VERZOEK OM INLICHTINGEN art. 3:38 RvO

Momenteel geen informatie beschikbaar.

INITIATIEF RAADSVOORSTELLEN

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2013-0122 Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld
(Raad)
16-08-2013

Dit initiatiefvoorstel is aangehouden in de raadsvergadering van 8 september 2014.

2017-0088 Initiatiefvoorstel afschaffen reclamebelasting
(Raad)

Het voorstel is aangehouden in de raadsvergadering van 25 september 2017.

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
09-04-2018Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl