Toezeggingenlijst Raad 4 december 2017

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 7 februari 2018. Deze lijst wordt opgesteld aan...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toezeggingenlijst Raad 4 december 2017

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 7 februari 2018.

Deze lijst wordt opgesteld aan de hand van de Forum- en raadsvergaderingen en bijgehouden door de griffie.

LOPENDE MOTIES

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2014-M0021 Motie: Toekomstbestendigheid van de Biomassacentrale Zutphen 17-11-2014 In de raadsvergadering van 16 januari 2016 is aangegeven dat de motie wordt aangehouden totdat meer duidelijkheid is ontstaan in het onderliggende dossier. // De motie komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de vergadering van 15 januari 2018 op is teruggekomen.
2017-M0013 Motie: Samenleving betrekken bij Voorjaarsnota 2018 19-06-2017 De motie staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 12 februari 2018.
2017-M0014 Motie: Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld 19-06-2017 De motie is laatstelijk aangehouden in de raadsvergadering van 20 november 2017 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de vergadering van 12 februari 2018 op is teruggekomen.
2017-M0020 Motie: Haalbaarheidsonderzoek naar bouw van een Vikingschip 03-07-2017 Op verzoek van de indieners is de motie nog niet geagendeerd in het Forum en laatstelijk aangehouden in de raadsvergadering van 15 januari 2018. De motie komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 9 april 2018 op is teruggekomen.
2017-M0025 Motie: Doorvaarbare duiker die de Hoofdgracht verbindt met de Vispoortgracht voor de fluisterboten 23-10-2017 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 29 januari 2018 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 9 april 2018 op is teruggekomen.
2017-M0026 Motie: Vrijstelling sport- en cultuurverenigingen van OZB 23-10-2017 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 18 december 2017 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 26 maart 2018 op is teruggekomen.
2017-M0028 Motie: Een bredere toegang tot zutphen.nl 06-11-2017 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 4 december 2017 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 12 maart 2018 op is teruggekomen.
2017-M0032 Motie: Beheerplan zwembad de IJsselslag 20-11-2017 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 20 november 2017 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 12 februari 2017 op is teruggekomen.
2018-M0001 Motie: Behoud kinderboerderij De Schouw 15-01-2018 De motie staat geagendeerd in het Forum van 29 januari 2018.
2018-M0002 Motie: Talenten vieren 15-01-2018 De motie is aangehouden in de raad van 15 januari 2018 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raad van 9 april 2018 op is teruggekomen
2018-M0003 Motie: Statiegeldalliantie 15-01-2018 De motie staat geagendeerd in de raad van 12 februari 2018.
2018-M0004 Motie: Tegemoetkoming in de kosten voor evenementen-organisatoren 29-01-2018 De motie wacht op agendering in het Forum.
2018-M0005 Motie: Kosten en mogelijkheden recreatiebad met glijbaan en buitenbad op een rij 29-01-2018 De motie staat geagendeerd op 12 februari 2018.
2018-M0006 Motie: Kansen voor ieder kind 29-01-2018

SCHRIFTELIJKE VRAGEN art. 3:37 RvO

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2017-V0019 Schriftelijke vragen BewustZW inzake nieuwe ontwikkelingen Lelystad Airport > “wachtgebieden” Zutphen”
(A.W. Jansen)
06-12-2017 In behandeling.
2017-V0021 Schriftelijke vragen inzake valboetes aan ouderen in de gemeente Zutphen
(A.W. Jansen)
12-12-2017 In behandeling. Voor het kunnen beantwoorden van deze vragen is informatie van externen (zorgaanbieders) benodigd. Die informatie is opgevraagd en wordt medio januari verwacht.
2018-V0001 Schriftelijke vragen inzake verlichting voetpad naar de Hoven bij de Oude IJsselbrug
(M.G.S. Siemes)
04-01-2018 In behandeling.
2018-V0002 Schriftelijke vragen inzake tarieven voor zorgaanbieders huishoudelijke hulp
(G.I. Timmer, A.IJ. Pepers)
16-01-2018
2018-V0003 Schriftelijke vragen over schuldhulpverlening
(G.I. Timmer)
22-01-2018 In behandeling.
2018-V0004 Schriftelijke vragen over het bruggetje aan het Kerkpad Warnsveld
(M Wesselink)
23-01-2018 In behandeling.
2018-V0005 Schriftelijke vragen over aanpak gasaansluitingen woningen
(H. Brouwer)
07-02-2018 In behandeling.

VERZOEK OM INLICHTINGEN art. 3:38 RvO

Momenteel geen informatie beschikbaar.

INITIATIEF RAADSVOORSTELLEN

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2013-0122 Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld
(Raad)
16-08-2013

Dit initiatiefvoorstel is aangehouden in de raadsvergadering van 8 september 2014.

2017-0088 Initiatiefvoorstel afschaffen reclamebelasting
(Raad)

Het voorstel is aangehouden in de raadsvergadering van 25 september 2017.

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
04-12-2017Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl