Toezeggingenlijst Raad 29 januari 2018

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 13 maart 2018. Deze lijst wordt opgesteld aan...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toezeggingenlijst Raad 29 januari 2018

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 13 maart 2018.

Deze lijst wordt opgesteld aan de hand van de Forum- en raadsvergaderingen en bijgehouden door de griffie.

LOPENDE MOTIES

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2014-M0021 Motie: Toekomstbestendigheid van de Biomassacentrale Zutphen 17-11-2014 In de raadsvergadering van 16 januari 2016 is aangegeven dat de motie wordt aangehouden totdat meer duidelijkheid is ontstaan in het onderliggende dossier. // De motie komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de vergadering van 15 januari 2018 op is teruggekomen.
2017-M0013 Motie: Samenleving betrekken bij Voorjaarsnota 2018 19-06-2017 De motie staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 12 februari 2018.
2017-M0014 Motie: Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld 19-06-2017 De motie is laatstelijk aangehouden in de raadsvergadering van 12 februari 2018 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de vergadering van 23 april 2018 op is teruggekomen.
2017-M0020 Motie: Haalbaarheidsonderzoek naar bouw van een Vikingschip 03-07-2017 Op verzoek van de indieners is de motie nog niet geagendeerd in het Forum en laatstelijk aangehouden in de raadsvergadering van 15 januari 2018. De motie komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 9 april 2018 op is teruggekomen.
2017-M0025 Motie: Doorvaarbare duiker die de Hoofdgracht verbindt met de Vispoortgracht voor de fluisterboten 23-10-2017 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 29 januari 2018 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 9 april 2018 op is teruggekomen.
2017-M0026 Motie: Vrijstelling sport- en cultuurverenigingen van OZB 23-10-2017 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 18 december 2017 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 26 maart 2018 op is teruggekomen.
2017-M0028 Motie: Een bredere toegang tot zutphen.nl 06-11-2017 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 4 december 2017 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 12 maart 2018 op is teruggekomen.
2017-M0032 Motie: Beheerplan zwembad de IJsselslag 20-11-2017
2018-M0002 Motie: Talenten vieren 15-01-2018 De motie is aangehouden in de raad van 15 januari 2018 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raad van 9 april 2018 op is teruggekomen
2018-M0006 Motie: Kansen voor ieder kind 29-01-2018
2018-M0007 Motie: Paulus Potterstraat goed op weg 12-02-2018 De motie wacht op agendering in het Forum.
2018-M0009 Motie: Zutphen slaafvrije gemeente 12-02-2018 De motie wacht op agendering in het Forum.
2018-M0010 Motie: Gevaarlijke kruising Jan Vermeerstraat/Gerard Doustraat 12-02-2018 De motie wacht op agendering in het Forum.
2018-M0011 Motie: Afgesloten honden speelplaatsen 12-02-2018 De motie wacht op agendering in het Forum.
2018-M0012 Motie: Integrale aanpak verkeer en veilige leefomgeving Zutphen, Warnsveld en de Hoven 12-02-2018 De motie wacht op agendering in het Forum.
2018-M0013 Motie: Dementievriendelijke gemeente Zutphen 12-02-2018 De motie wacht op agendering in het Forum.
2018-M0015 Motie: Motie van afkeuring bij Herziene begroting Het Plein 12-03-2018
2018-M0016 Motie: Haalbaarheidsonderzoek kabels onder de grond 12-03-2018

SCHRIFTELIJKE VRAGEN art. 3:37 RvO

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2017-V0021 Schriftelijke vragen inzake valboetes aan ouderen in de gemeente Zutphen
(A.W. Jansen)
12-12-2017 In behandeling. Voor het kunnen beantwoorden van deze vragen is informatie van externen (zorgaanbieders) benodigd. Die informatie is opgevraagd en wordt medio januari verwacht.
2018-V0001 Schriftelijke vragen inzake verlichting voetpad naar de Hoven bij de Oude IJsselbrug
(M.G.S. Siemes)
04-01-2018 In behandeling.
2018-V0003 Schriftelijke vragen over schuldhulpverlening
(G.I. Timmer)
22-01-2018 Beantwoord.
2018-V0005 Schriftelijke vragen over aanpak gasaansluitingen woningen
(H. Brouwer)
07-02-2018 In behandeling.
2018-V0006 Schriftelijke vragen over werkcoaches Het Plein
(K.M. Warmoltz)
08-02-2018 In behandeling.
2018-V0007 Schriftelijke vragen betreffende huurbetaling na fusie WBW en Ons Huis
(G.J.N. Müller)
16-02-2018 In behandeling.
2018-V0008 Schriftelijke vragen over 'Valboetes' aan ouderen in de gemeente Zutphen
(A.W. Jansen)
01-03-2018 In behandeling.
2018-V0009 Schriftelijke vragen Sjoemelstroom Gemeente Zutphen
(L. Luesink)
08-03-2018 in behandeling
2018-V0010 Schriftelijke vragen Natuurambitie Gemeente Zutphen
(A.J.A. Putker)
09-03-2018 In behandeling

VERZOEK OM INLICHTINGEN art. 3:38 RvO

Momenteel geen informatie beschikbaar.

INITIATIEF RAADSVOORSTELLEN

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2013-0122 Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld
(Raad)
16-08-2013

Dit initiatiefvoorstel is aangehouden in de raadsvergadering van 8 september 2014.

2017-0088 Initiatiefvoorstel afschaffen reclamebelasting
(Raad)

Het voorstel is aangehouden in de raadsvergadering van 25 september 2017.

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
29-01-2018Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl