Toezeggingenlijst Raad 21 november 2016

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 23 november 2017. Deze lijst wordt opgesteld...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toezeggingenlijst Raad 21 november 2016

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 23 november 2017.

Deze lijst wordt opgesteld aan de hand van de Forum- en raadsvergaderingen en bijgehouden door de griffie.

LOPENDE MOTIES

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2014-M0021 Motie: Toekomstbestendigheid van de Biomassacentrale Zutphen 17-11-2014 In de raadsvergadering van 16 januari 2016 is aangegeven dat de motie wordt aangehouden totdat meer duidelijkheid is ontstaan in het onderliggende dossier.
2017-M0008 Motie: Compensatie bezuiniging kwijtschelding afvalstoffenheffing 19-06-2017 Deze motie is aangehouden in de raadsvergadering van 6 november 2017 .De Motie komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 29 januari 2018 op is teruggekomen.
2017-M0013 Motie: Samenleving betrekken bij Voorjaarsnota 2018 19-06-2017 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 20 november 2017 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de vergadering van 12 februari 2018 op is teruggekomen.
2017-M0014 Motie: Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld 19-06-2017 De motie is laatstelijk aangehouden in de raadsvergadering van 20 november 2017 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de vergadering van 12 februari 2018 op is teruggekomen.
2017-M0020 Motie: Haalbaarheidsonderzoek naar bouw van een Vikingschip 03-07-2017 Op verzoek van de indieners is de motie nog niet geagendeerd in het Forum en laatstelijk aangehouden in de raadsvergadering van 23 oktober 2017. De motie komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 15 januari 2018 op is teruggekomen.
2017-M0022 Motie: Sneller betalen van facturen 09-10-2017 De motie staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 4 december 2017.
2017-M0023 Motie: Openbare toiletten in Zutphen 09-10-2017 De motie staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 4 december 2017.
2017-M0025 Motie: Doorvaarbare duiker die de Hoofdgracht verbindt met de Vispoortgracht voor de fluisterboten 23-10-2017 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 6 november 2017 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 29 januari 2018 op is teruggekomen.
2017-M0026 Motie: Vrijstelling sport- en cultuurverenigingen van OZB 23-10-2017 De motie staat geagendeerd in de Technisch Blok vergadering van 20 november 2017 .
2017-M0027 Motie: Glijbaan en buitenbad voor Zutphens zwembad 06-11-2017 De motie wordt behandeld in het Forum van 20 november 2017.
2017-M0028 Motie: Een bredere toegang tot zutphen.nl 06-11-2017 De motie staat geagendeerd in de TechnischBlok vergadering van 20 november 2017 .
2017-M0029 Motie: Behoud 80 km op N348 naar Deventer 06-11-2017 De motie staat geagendeerd in de TechnischBlok vergadering van 20 november 2017.
2017-M0032 Motie: Beheerplan zwembad de IJsselslag 20-11-2017 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 20 november 2017 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 12 februari 2017 op is teruggekomen.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN art. 3:37 RvO

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2017-V0014 Schriftelijke vragen over De Noorderhaven
(A. van Dijk)
15-09-2017 Beantwoord.
2017-V0017 Schriftelijke vragen over Aanvragen subsidie uit het WiFi4EU-plan
(G.H. Brunsveld)
19-10-2017 Beantwoord.
2017-V0018 Schriftelijke vragen over het afwijzend besluit inzake medewerking gecombineerde Sporthal KVZ en een gymzaal voor twee nog te bouwen scholen
(A.W. Jansen, M. Jaspers, A.J.A. Putker, M.M.M. Moester)
16-11-2017

VERZOEK OM INLICHTINGEN art. 3:38 RvO

Momenteel geen informatie beschikbaar.

INITIATIEF RAADSVOORSTELLEN

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2013-0122 Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld
(Raad)
16-08-2013

Dit initiatiefvoorstel is aangehouden in de raadsvergadering van 8 september 2014.

2017-0088 Initiatiefvoorstel afschaffen reclamebelasting
(Raad)

Het voorstel is aangehouden in de raadsvergadering van 25 september 2017.

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
21-11-2016Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl