Toezeggingenlijst Raad 18 juni 2018

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 6 juli 2018. Deze lijst wordt opgesteld aan de...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toezeggingenlijst Raad 18 juni 2018

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 6 juli 2018.

Deze lijst wordt opgesteld aan de hand van de Forum- en raadsvergaderingen en bijgehouden door de griffie.

LOPENDE MOTIES

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2017-M0014 Motie: Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld 19-06-2017 De motie is laatstelijk aangehouden in de raadsvergadering van 14 mei 2018 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de vergadering van 10 september 2018 op is teruggekomen.
2017-M0025 Motie: Doorvaarbare duiker die de Hoofdgracht verbindt met de Vispoortgracht voor de fluisterboten 23-10-2017 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 9 april 2018 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 2 juli 2018 op is teruggekomen.
2018-M0031 Motie: Kermis moet blijven 18-06-2018 In behandeling.
2018-M0032 Motie: B-FM in financiële problemen 18-06-2018 In behandeling.
2018-M0033 Motie: Bezuinigingen Sociaal Domein 02-07-2018 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 5 juli 2018 en wacht nu op agendering in het Forum.
2018-M0034 Motie: Cultuuromslag Sociaal Domein 05-07-2018 De motie wacht op agendering in het Forum.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN art. 3:37 RvO

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2018-V0012 Schriftelijke vragen inzake Beleid parttime ondernemerschap
(J. Boersbroek)
17-05-2018 In behandeling.
2018-V0013 Schriftelijke vragen SP inzake uitgaven bijzondere bijstand aan bewindvoering
(G.J.N. Müller)
22-06-2018
2018-V0014 Schriftelijke vragen ‘Pilot sluitingstijden horeca’
(H.J.M Verschure)
29-06-2018

VERZOEK OM INLICHTINGEN art. 3:38 RvO

Momenteel geen informatie beschikbaar.

INITIATIEF RAADSVOORSTELLEN

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2013-0122 Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld
(Raad)
16-08-2013

Dit initiatiefvoorstel is aangehouden in de raadsvergadering van 8 september 2014.

2017-0088 Initiatiefvoorstel afschaffen reclamebelasting
(Raad)

Het voorstel is aangehouden in de raadsvergadering van 25 september 2017.

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
18-06-2018Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl