Toezeggingenlijst Raad 10 september 2018

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 12 oktober 2018. Deze lijst wordt opgesteld aan...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toezeggingenlijst Raad 10 september 2018

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 12 oktober 2018.

Deze lijst wordt opgesteld aan de hand van de Forum- en raadsvergaderingen en bijgehouden door de griffie.

LOPENDE MOTIES

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2018-M0032 Motie: B-FM in financiële problemen 18-06-2018 De motie staat geagendeerd in de raadsvergadering van 15 oktober 2018.
2018-M0033 Motie: Bezuinigingen Sociaal Domein 02-07-2018 De motie is in de raad van 24 september 2018 aangehouden met het verzoek deze te betrekken bij de bespreking van de Woonvisie. De motie komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raad van 11 maart 2019 op is teruggekomen.
2018-M0034 Motie: Cultuuromslag Sociaal Domein 05-07-2018 De motie staat geagendeerd in de raadsvergadering van 15 oktober 2018.
2018-M0037 Motie: Herbevestiging uitgangspunten verkoop openbaar groen 24-09-2018 De motie staat geagendeerd voor de raad van 5 november 2018.
2018-M0038 Motie: Beschermingsbewind in gemeentelijke handen 08-10-2018 De motie staat geagendeerd in de raadsvergadering van 15 oktober 2018.
2018-M0039 Motie: Onderzoek bezuiniging loonsom 08-10-2018 De motie staat geagendeerd in de raadsvergadering van 15 oktober 2018.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN art. 3:37 RvO

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
- leeg - - leeg - 08-10-2018
2018-V0015 Schriftelijke vragen SP inzake bewindvoering
(G.J.N. Müller)
03-09-2018 Beantwoord.
2018-V0016 Schriftelijke vragen D66 inzake de oprichting van Stichting Werkbedrijf
(Y.J.A. ten Holder)
17-09-2018 Beantwoord.
2018-V0017 Schriftelijke vragen D66 inzake monitor sociaal domein
(Y.J.A. ten Holder)
04-10-2018

VERZOEK OM INLICHTINGEN art. 3:38 RvO

Momenteel geen informatie beschikbaar.

INITIATIEF RAADSVOORSTELLEN

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2013-0122 Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld
(Raad)
16-08-2013

Dit initiatiefvoorstel is aangehouden in de raadsvergadering van 8 september 2014.

2017-0088 Initiatiefvoorstel afschaffen reclamebelasting
(Raad)

Het voorstel is aangehouden in de raadsvergadering van 25 september 2017.

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
10-09-2018Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl