Toezeggingenlijst Forum 8 oktober 2018

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 28 september 2018. TOEZEGGINGEN FORUM...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toezeggingenlijst Forum 8 oktober 2018

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 28 september 2018.

TOEZEGGINGEN FORUM

Nummer Onderwerp
Toezegging / Actiepunt
Vergadering Stand van zaken [Afdoeningstermijn]
(Afdeling)
17-10 Motie: Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld (11-09-2017)
Het college zegt toe dat er snel een water- en stroompunt komt bij het voormalige gemeentehuis van Warnsveld. Het college gaat daarvoor naar financiële dekking zoeken.
(G.J.H. Pelgrim)
11-09-2017 in behandeling
[ niet concreet genoemd (snel) ]
( Duurzame Inrichting Openbare Ruimte )
17-11 Herijking Visie toegang sociaal domein (06-11-2017)
Het streven is om het operationeel ontwerp nog deze raadsperiode aan te bieden aan de raad.
(H. Hissink)
06-11-2017 In behandeling
[ uiterlijk 1 maart 2018 ]
( Griffie )
17-14 Exploitatieplan De Kaardebol 'Duurzaam samen leren, werken en leven'
Het College zegt toe dat er over een half jaar een overleg met de raad komt waarin de voortgang geëvalueerd wordt.
(A. van Dijk)
18-12-2017 In behandeling.
[ juni 2018 ]
18-02 Presentatie initiatief kunstwerk 'Poort de ontmoeting' bij de Noorderhaven en informeren over Kunst in de publieke ruimte
Het college zegt toe voor de zomer met een conceptvisie te komen voor kunstwerken in de openbareruimte, die in het forum kan worden besproken.
(G.H. Brunsveld)
12-03-2018 In behandeling
[ 1 juli 2018 ]
( Griffie )
18-05 Motie: Zutphen slaafvrije gemeente (23-04-2018)
Wethouder de Jonge zegt toe dat het college meeloopt in de Walk of Freedom van 20 oktober 2018.
(M.J. ten Broeke)
23-04-2018 In behandeling.
[ oktober 2018 ]
( Griffie )
18-07 Zienswijze begroting 2019 en herziene begroting 2018 Delta - raadsvoorstel aanpassen
Er komt een aangepast raadsvoorstel en een aangepaste zienswijzenbrief waarin de alinea wordt geschrapt waarin staat dat het pand van Delta in 2018 wordt gesloopt of verkocht.
14-05-2018 Het college heeft toegezegd deze week (week 20) met een aangepast voorstel en een aangepaste zienswijzenbrief te komen zodat deze door de Agendacommissie op de Forumagenda van 28 mei 2018 kunnen worden geplaatst.
[ voor 17 mei 2018 ]
( Griffie )
18-09 Liquidatieplan Het Plein
Het college zegt toe de raad gedurende het liquidatieproces maandelijks schriftelijk te informeren over de voortgang van het liquidatieproces van Het Plein.
19-06-2018 Op 18 september 2018 is de eerste schriftelijke rapportage aangeleverd.
[ december 2018 ]
( Griffie )
18-11 Evenwicht in het sociaal domein - rapport Berenschot (02-07-2018)
Per subdomein inzichtelijk te maken hoe de verschillende bezuinigingsmaatregelen uitwerken en te schetsen welke effecten concreet voor inwoners kunnen optreden.
(L. Luesink, J. Bloem)
02-07-2018 In behandeling.
[ september/ oktober 2018 ]
( Griffie )
18-13 Voornemen om de stichting Werkbedrijf Zutphen op te richten (10-09-2018)
College zegt toe de dienstverleningsovereenkomst Stichting Werkbedrijf Zutphen voor 1 januari 2019 aan de raad te doen toekoment. De raad kan deze gebruiken om wensen en bedenkingen te uiten en voor een eventueel toetsingskader.
(Y.J.A. ten Holder)
10-09-2018 In behandeling.
[ december 2018 ]
( Maatschappelijke zaken )
18-15 Motie: Bezuinigingen Sociaal Domein (10-09-2018)
Gegevens aan te leveren over verhuisbewegingen van mensen met een laag inkomen naar Zutphen, als gevolg van de aanwezigheid van goedkope sociale huurwoningen. (Indien deze gegevens aanwezig zijn.)
(K.M. van Wamel)
10-09-2018 In behandeling.
[ november 2018 ]
( Ruimte Economie en Duurzaamheid )

Over het afdoen van toezeggingen dient altijd tenminste de betreffende portefeuillehouder te worden geconsulteerd; hij geeft aan of het college ook vooraf bij de afdoening wordt betrokken.

Toezeggingen worden afgedaan door via de griffie:

  1. een (korte) memo met de inhoudelijke reactie van het college inzake de betreffende toezegging aan te bieden aan het Forum.
  2. een stuk (roze hemd) aan te bieden aan het Forum. Bij dit stuk dient een memo te worden gevoegd, waarop staat aangegeven welke toezegging met het ter inzage leggen wordt afgedaan.

Gebruik voor deze memo's altijd het sjabloon 'Memo Forum Raad'.

N.B.
Toezeggingen worden gedaan aan het Forum en niet aan een individuele vragensteller. De naam van de vragensteller is het overzicht opgenomen, zodat bij een eventuele onduidelijkeid contact met deze persoon kan worden opgenomen en voor het geval het wenselijk is om de vragensteller tussentijds alvast een antwoord te geven voordat de toezegging voor het Forum wordt afgedaan op een wijze als hierboven beschreven.

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
08-10-2018Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl