Pagina delen

Toezeggingenlijst Forum 7 oktober 2013

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 23 mei 2022.

Toezeggingen forum

Nr Onderwerp
Toezegging / Actiepunt
Vergadering Stand van zaken [Afdoeningstermijn]
(Afdeling)
12-30

Koffiekamer De Born

Het college gaat met Stadsherstel overleggen over mogelijkheden van een alternatief voor de Koffiekamer in De Born, maar de gemeente zal niet de regie nemen. Er is een jaar overbrugging wat de huur betreft. De uitkomst van het overleg zal voor het Forum ter inzage worden gelegd. De toezegging is oorspronkelijk gedaan in het Forum op 19-11-2012.

Vragensteller: H.M.J. Siebelink

09-09-2013 Het antwoordmemo ligt ter inzage voor het Forum van 16 december 2013.
[januari 2013]
(P&P)
13-18

Jaarverslag 2012

Via memo de nog uit forumbehandeling openstaande vraag beantwoorden of het inderdaad zo is dat de musea en archeologie hun bezuinigingstaakstelling al in 2012 hebben gehaald. Toezegging oorspronkelijk gedaan in Forum op 17-06-2013.

Vragensteller: W.P. van Stockum

09-09-2013 Het antwoordmemo ligt ter inzage voor het Forum van 2 december 2013.
[juli 2013]
(BV/A&R)
13-19

Motie Harmonisering tarieven Zaalsportaccommodaties

De inhoud van de motie bespreken in het eerstvolgende reguliere overleg met zaalsportaccommodaties en het Forum per memo informeren over de mogelijkheden om vrijwilligers in te zetten om sporten in de toekomst betaalbaar te houden. Toezegging oorspronkelijk gedaan in Forum van 03-06-2013.

Vragensteller: H.W. Hissink

09-09-2013 Is afgedaan per memo van 3 februari 2014 (Lijst ter inzage liggende stukken).
[oktober 2013]
(KC/PBI)
13-20

Vaststelling jaarrekening 2012

Het Forum informeren over de reactie van het college op de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie op de Jaarrekening 2012. Toezegging oorspronkelijk gedaan op 17-06-2013.

Vragensteller: B.A.M. Berg

09-09-2013 De reactie van het college heeft op 4 november 2013 onder nr. 13 ter inzage gelegen voor het Forum.
[september 2013]
(BV/A&R)
13-21

Wijkontwikkelingsplan Zuidwijken

De uitkomst van de pilot 'Gespiegelde Afvalinzameling' richting de raad communiceren zodra deze bekend is. Toezegging oorspronkelijk gedaan in het Forum op 07-05-2012.

Vragensteller: E. van Beek - van Heerde

09-09-2013 Het antwoordmemo ligt ter inzage voor het Forum van 7 oktober 2013.
[april 2013 (januari 2013)]
(StB/OR)

Geen openstaande toezeggingen.

Over het afdoen van toezeggingen dient altijd tenminste de betreffende portefeuillehouder te worden geconsulteerd; hij geeft aan of het college ook vooraf bij de afdoening wordt betrokken.

Toezeggingen worden afgedaan door via de griffie:

  1. een (korte) memo met de inhoudelijke reactie van het college inzake de betreffende toezegging aan te bieden aan het Forum.
  2. een stuk (roze hemd) aan te bieden aan het Forum. Bij dit stuk dient een memo te worden gevoegd, waarop staat aangegeven welke toezegging met het ter inzage leggen wordt afgedaan.

Gebruik voor deze memo's altijd het sjabloon 'Memo Forum Raad'.

N.B.
Toezeggingen worden gedaan aan het Forum en niet aan een individuele vragensteller. De naam van de vragensteller is het overzicht opgenomen, zodat bij een eventuele onduidelijkeid contact met deze persoon kan worden opgenomen en voor het geval het wenselijk is om de vragensteller tussentijds alvast een antwoord te geven voordat de toezegging voor het Forum wordt afgedaan op een wijze als hierboven beschreven.