Pagina delen

Toezeggingenlijst Forum 7 februari 2022

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 23 mei 2022.

Toezeggingen forum

Nr Onderwerp
Toezegging / Actiepunt
Vergadering Stand van zaken [Afdoeningstermijn]
(Afdeling)
21-03

Monitoring op de drie domeinen van het sociaal domein

Een voorstel voor te leggen naar aanleiding van de vraag hoe de monitoring op de drie domeinen van het sociaal domein in de toekomst vormgegeven zou moeten worden.

12-04-2021 in behandeling
[1 juni 2021]
(Griffie)
21-05

Forumspecial ontwikkelingen in de gezondheidszorg (23-09-2021)

De wethouder is bereid om een Stichting “nieuwe toekomst ziekenhuis Zutphen” op te richten; te stimuleren dat dit er komt. In voornoemde Stichting moeten huisartsen zitten, verloskundigen, mensen uit de samenleving, misschien één of twee raadsleden.

23-09-2021 In (onder andere) het Technisch Blok van 16 mei 2022 heeft wethouder Ten Broeke aangegeven dat het onderwerp de aandacht heeft, maar dat de oprichting van een dergelijke stichting niet haalbaar is gebleken.
[29 november 2021]
(Griffie)
21-06

Adviesstelstel voor omgevingskwaliteit onder de Omgevingswet.

Wethouder Werger zegt toe de wijze van benoeming en adviesfunctie onderdeel te laten zijn van een evaluatie op het onderwerp Adviesstelstel voor omgevingskwaliteit onder de Omgevingswet.

Vragensteller: H. Brouwer

04-10-2021 in behandeling. Medio 2023 aan de orde.

Geen openstaande toezeggingen.

Over het afdoen van toezeggingen dient altijd tenminste de betreffende portefeuillehouder te worden geconsulteerd; hij geeft aan of het college ook vooraf bij de afdoening wordt betrokken.

Toezeggingen worden afgedaan door via de griffie:

  1. een (korte) memo met de inhoudelijke reactie van het college inzake de betreffende toezegging aan te bieden aan het Forum.
  2. een stuk (roze hemd) aan te bieden aan het Forum. Bij dit stuk dient een memo te worden gevoegd, waarop staat aangegeven welke toezegging met het ter inzage leggen wordt afgedaan.

Gebruik voor deze memo's altijd het sjabloon 'Memo Forum Raad'.

N.B.
Toezeggingen worden gedaan aan het Forum en niet aan een individuele vragensteller. De naam van de vragensteller is het overzicht opgenomen, zodat bij een eventuele onduidelijkeid contact met deze persoon kan worden opgenomen en voor het geval het wenselijk is om de vragensteller tussentijds alvast een antwoord te geven voordat de toezegging voor het Forum wordt afgedaan op een wijze als hierboven beschreven.