Pagina delen

Toezeggingenlijst Forum 6 december 2016

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 23 mei 2022.

Toezeggingen forum

Nr Onderwerp
Toezegging / Actiepunt
Vergadering Stand van zaken [Afdoeningstermijn]
(Afdeling)
15-11

Motie: Extra geld voor speelattributen De IJsselslag (07-09-2015)

College komt met bestedingsvoorstel voor het positief saldo van bouw nieuwe zwembad.

Vragensteller: M.M.M. Moester

07-09-2015 Deze toezegging overlapt met toezegging 2015-11 aan de raad en komt daarom te vervallen.
[november 2015]
15-14

Bedrijfsplan Plein - Delta en rapportage governance van de nieuwe organisatie (21-09-2015)

In een memo verduidelijking geven van de rol van de raad bij de aansturing en controle van het Plein.

Vragensteller:

21-09-2015 De toezegging is afgedaan via het 'Bestuurlijk arrangement Het Plein' dat op 20 november 2017 is geagendeerd in het Forum.
[oktober 2015]
16-01

Motie: Heldere communicatie voor en naar iedereen (15-02-2016)

Er komt een inhaalslag om taalgebruik toegankelijker te maken, actuele en volledige informatie, ook voor de website. In april/mei wordt hierover gerapporteerd.

Vragensteller: M. Jaspers

15-02-2016 Op de lijst ter inzage liggende stukken van 24-10-2016 heeft het afdoeningsmemo ter inzage gelegen.
[mei 2016]
16-03

Situatie Atelier3D en De Kaardebol (29-02-2016)

Portefeuillehouder zegt toe de raad te informeren over de (financiele) afwikkeling van atelier 3D.

Vragensteller: H. Hissink

29-02-2016 Het memo staat op de lijst ter inzage liggende stukken van 20 november 2017.
[medio april 2016]
16-06

Afdoening moties m.b.t. p&c/financiƫn

College komt met een planning waarin is aangegeven hoe wordt omgegaan met de uitvoering van de zgn. 'financiƫle moties' (mbt planning & control).

Vragensteller: L. Luesink

06-06-2016 Afgehandeld. Zie memo "Afdoen van toezeggingen aan raad en forum t/m januari 2017" d.d. 21-02-2017 voor nadere toelichting (lijst ter inzage liggende stukken 27-03-2017).
[september 2016]
16-08

Subsidie Stichting Zutphen Promotie (10-10-2016)

iets op papier te zetten waaruit blijkt dat er voldoende regie op het dossier blijft, er sturing wordt gegeven aan realistische doelen op basis van gesprekken met de Stichting Zutphen Promotie, er een aanzet met de prestatieafspraken is gemaakt.

Vragensteller: G.M.M. Ritzerveld

10-10-2016 De afdoening van deze toezegging is meegenomen in het raadsvoorstel 'Structurele subsidie Stichting Zutphen Promotie' (2016-0156) dat geagendeerd staat in het Forum van 19 december 2016.
[oktober 2016]
(Ruimte Economie en Duurzaamheid)

Geen openstaande toezeggingen.

Over het afdoen van toezeggingen dient altijd tenminste de betreffende portefeuillehouder te worden geconsulteerd; hij geeft aan of het college ook vooraf bij de afdoening wordt betrokken.

Toezeggingen worden afgedaan door via de griffie:

  1. een (korte) memo met de inhoudelijke reactie van het college inzake de betreffende toezegging aan te bieden aan het Forum.
  2. een stuk (roze hemd) aan te bieden aan het Forum. Bij dit stuk dient een memo te worden gevoegd, waarop staat aangegeven welke toezegging met het ter inzage leggen wordt afgedaan.

Gebruik voor deze memo's altijd het sjabloon 'Memo Forum Raad'.

N.B.
Toezeggingen worden gedaan aan het Forum en niet aan een individuele vragensteller. De naam van de vragensteller is het overzicht opgenomen, zodat bij een eventuele onduidelijkeid contact met deze persoon kan worden opgenomen en voor het geval het wenselijk is om de vragensteller tussentijds alvast een antwoord te geven voordat de toezegging voor het Forum wordt afgedaan op een wijze als hierboven beschreven.