Pagina delen

Toezeggingenlijst Forum 3 december 2018

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 23 mei 2022.

Toezeggingen forum

Nr Onderwerp
Toezegging / Actiepunt
Vergadering Stand van zaken [Afdoeningstermijn]
(Afdeling)
17-10

Motie: Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld (11-09-2017)

Het college zegt toe dat er snel een water- en stroompunt komt bij het voormalige gemeentehuis van Warnsveld. Het college gaat daarvoor naar financiële dekking zoeken.

Vragensteller: G.J.H. Pelgrim

11-09-2017 Dit stroom- en waterpunt is inmiddels gerealiseerd. Hiermee is deze toezegging afgedaan.
[niet concreet genoemd (snel)]
(Duurzame Inrichting Openbare Ruimte)
17-14

Exploitatieplan De Kaardebol 'Duurzaam samen leren, werken en leven'

Het College zegt toe dat er over een half jaar een overleg met de raad komt waarin de voortgang geëvalueerd wordt.

Vragensteller: A. van Dijk

18-12-2017 Zie memo 04 'Stand van zaken Kaardebol' dat is opgenomen op de lijst ter inzage liggende stukken van 9 september 2019. Over de voortgang is eerder gerapporteerd in het memo 'Actualisering toezeggingenlijsten Forum en raad - april 2019' dat is opgenomen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het Forum van 6 mei 2019.
[Voorjaar 2019]
18-02

Presentatie initiatief kunstwerk 'Poort de ontmoeting' bij de Noorderhaven en informeren over Kunst in de publieke ruimte

Het college zegt toe voor de zomer met een conceptvisie te komen voor kunstwerken in de openbareruimte, die in het forum kan worden besproken.

Vragensteller: G.H. Brunsveld

12-03-2018 Het memo waarin deze toezegging wordt afgehandeld is opgenomen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het Forum van 6 mei 2019.
[medio 2019 (was november 2018 en daarvoor 1 juli 2018)]
(Griffie)
18-09

Liquidatieplan Het Plein

Het college zegt toe de raad gedurende het liquidatieproces maandelijks schriftelijk te informeren over de voortgang van het liquidatieproces van Het Plein.

19-06-2018 Afgedaan. Op 18 september, 17 oktober en 19 december 2018 en 5 februari, 8 mei, 25 juni 2019 zijn rapportages aangeleverd. Deze memo's zijn opgenomen op de lijsten van ter inzage liggende stukken. Op de lijst ter inzage liggende stukken van 9 september 2019 staat een voortgangsmemo. NB Wordt verbreed naar informatie memo sociaal domein. Zie Lijst ter inzage liggende stukken 9 september 2019, memo 01.
[december 2018]
(Griffie)
18-11

Evenwicht in het sociaal domein - rapport Berenschot (02-07-2018)

Per subdomein inzichtelijk te maken hoe de verschillende bezuinigingsmaatregelen uitwerken en te schetsen welke effecten concreet voor inwoners kunnen optreden.

Vragensteller: L. Luesink, J. Bloem

02-07-2018 Het memo waarin deze toezegging wordt afgehandeld is opgenomen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het Forum van 6 mei 2019.
[september/ oktober 2018]
(Griffie)
18-13

Voornemen om de stichting Werkbedrijf Zutphen op te richten (10-09-2018)

College zegt toe de dienstverleningsovereenkomst Stichting Werkbedrijf Zutphen voor 1 januari 2019 aan de raad te doen toekomen. De raad kan deze gebruiken om wensen en bedenkingen te uiten en voor een eventueel toetsingskader.

Vragensteller: Y.J.A. ten Holder

10-09-2018 Afgedaan met een memo (memo nummer 01) die op de lijst ter inzage liggende stukken staat van 14 januari 2019.
[december 2018]
(Maatschappelijke zaken)
18-14

Motie: B-FM in financiële problemen

Het college zegt toe dat zij zal uitzoeken waarom B-FM sinds januari geen reactie heeft ontvangen van de gemeente.

Vragensteller: A. van Dijken

08-10-2018 Het afdoeningsmemo ligt ter inzage voor het Forum van 11 februari 2019.
[november 2018]
18-15

Motie: Bezuinigingen Sociaal Domein (10-09-2018)

Gegevens aan te leveren over verhuisbewegingen van mensen met een laag inkomen naar Zutphen, als gevolg van de aanwezigheid van goedkope sociale huurwoningen. (Indien deze gegevens aanwezig zijn.)

Vragensteller: K.M. Van Wamel

10-09-2018 Het memo waarin deze toezegging wordt afgehandeld is opgenomen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het Forum van 6 mei 2019.
[november 2018]
(Ruimte Economie en Duurzaamheid)
18-17

Nieuwe werkwijze subsidies Sociaal Domein

De (wettelijke) taken van de GGD en andere organisaties inzichtelijk maken.

Vragensteller: J. Bloem

19-11-2018 Het afdoeningsmemo ligt ter inzage voor het Forum van 11 februari 2019.
[december 2018]
(Maatschappelijke zaken)

Geen openstaande toezeggingen.

Over het afdoen van toezeggingen dient altijd tenminste de betreffende portefeuillehouder te worden geconsulteerd; hij geeft aan of het college ook vooraf bij de afdoening wordt betrokken.

Toezeggingen worden afgedaan door via de griffie:

  1. een (korte) memo met de inhoudelijke reactie van het college inzake de betreffende toezegging aan te bieden aan het Forum.
  2. een stuk (roze hemd) aan te bieden aan het Forum. Bij dit stuk dient een memo te worden gevoegd, waarop staat aangegeven welke toezegging met het ter inzage leggen wordt afgedaan.

Gebruik voor deze memo's altijd het sjabloon 'Memo Forum Raad'.

N.B.
Toezeggingen worden gedaan aan het Forum en niet aan een individuele vragensteller. De naam van de vragensteller is het overzicht opgenomen, zodat bij een eventuele onduidelijkeid contact met deze persoon kan worden opgenomen en voor het geval het wenselijk is om de vragensteller tussentijds alvast een antwoord te geven voordat de toezegging voor het Forum wordt afgedaan op een wijze als hierboven beschreven.