Toezeggingenlijst Forum 25 maart 2019

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 15 maart 2019. TOEZEGGINGEN FORUM...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toezeggingenlijst Forum 25 maart 2019

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 15 maart 2019.

TOEZEGGINGEN FORUM

Nummer Onderwerp
Toezegging / Actiepunt
Vergadering Stand van zaken [Afdoeningstermijn]
(Afdeling)
17-10 Motie: Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld (11-09-2017)
Het college zegt toe dat er snel een water- en stroompunt komt bij het voormalige gemeentehuis van Warnsveld. Het college gaat daarvoor naar financiële dekking zoeken.
(G.J.H. Pelgrim)
11-09-2017 Dit stroom- en waterpunt is inmiddels gerealiseerd. Hiermee is deze toezegging afgedaan.
[ niet concreet genoemd (snel) ]
( Duurzame Inrichting Openbare Ruimte )
17-14 Exploitatieplan De Kaardebol 'Duurzaam samen leren, werken en leven'
Het College zegt toe dat er over een half jaar een overleg met de raad komt waarin de voortgang geëvalueerd wordt.
(A. van Dijk)
18-12-2017 In behandeling.
[ Voorjaar 2019 ]
18-02 Presentatie initiatief kunstwerk 'Poort de ontmoeting' bij de Noorderhaven en informeren over Kunst in de publieke ruimte
Het college zegt toe voor de zomer met een conceptvisie te komen voor kunstwerken in de openbareruimte, die in het forum kan worden besproken.
(G.H. Brunsveld)
12-03-2018 In behandeling
[ medio 2019 (was november 2018 en daarvoor 1 juli 2018) ]
( Griffie )
18-09 Liquidatieplan Het Plein
Het college zegt toe de raad gedurende het liquidatieproces maandelijks schriftelijk te informeren over de voortgang van het liquidatieproces van Het Plein.
19-06-2018 Op 18 september, 17 oktober 2018 en 19 december 2019 zijn rapportages aangeleverd. Deze memo's zijn opgenomen op de lijsten van ter inzage liggende stukken.
[ december 2018 ]
( Griffie )
18-11 Evenwicht in het sociaal domein - rapport Berenschot (02-07-2018)
Per subdomein inzichtelijk te maken hoe de verschillende bezuinigingsmaatregelen uitwerken en te schetsen welke effecten concreet voor inwoners kunnen optreden.
(L. Luesink, J. Bloem)
02-07-2018 In behandeling.
[ september/ oktober 2018 ]
( Griffie )
18-15 Motie: Bezuinigingen Sociaal Domein (10-09-2018)
Gegevens aan te leveren over verhuisbewegingen van mensen met een laag inkomen naar Zutphen, als gevolg van de aanwezigheid van goedkope sociale huurwoningen. (Indien deze gegevens aanwezig zijn.)
(K.M. van Wamel)
10-09-2018 In behandeling.
[ november 2018 ]
( Ruimte Economie en Duurzaamheid )
18-18 Ontwerp Toegang Sociaal Domein
De huidige personeelskosten, de zogenoemde "nulsituatie," schriftelijk nasturen.
(A. van Dijken)
19-11-2018 In behandeling.
[ december 2018 ]
18-21 Monitor sociaal domein gemeente Zutphen, najaar 2018
De vraag naar de verklaring van de toename van jeugdreclassering wordt door het college schriftelijk beantwoord, zo mogelijk met uitsplitsing naar wijk en type gezin.
(P.I. Ackermans)
03-12-2018 In behandeling
[ januari 2019 ]
19-01 Vaststelling structuurvisie noordrand de Hoven (14-01-2019)
Het college zegt toe de vragen van de Stadspartij over de verdeling van de te bouwen woningen over segmenten/doelgroepen schriftelijk te beantwoorden.
(J. Boersbroek)
14-01-2019 Het memo met de antwoorden is als extra bijlage opgenomen bij het betreffende raadsvoorstel.
[ 6 weken ]
( Duurzame Inrichting Openbare Ruimte )

Over het afdoen van toezeggingen dient altijd tenminste de betreffende portefeuillehouder te worden geconsulteerd; hij geeft aan of het college ook vooraf bij de afdoening wordt betrokken.

Toezeggingen worden afgedaan door via de griffie:

  1. een (korte) memo met de inhoudelijke reactie van het college inzake de betreffende toezegging aan te bieden aan het Forum.
  2. een stuk (roze hemd) aan te bieden aan het Forum. Bij dit stuk dient een memo te worden gevoegd, waarop staat aangegeven welke toezegging met het ter inzage leggen wordt afgedaan.

Gebruik voor deze memo's altijd het sjabloon 'Memo Forum Raad'.

N.B.
Toezeggingen worden gedaan aan het Forum en niet aan een individuele vragensteller. De naam van de vragensteller is het overzicht opgenomen, zodat bij een eventuele onduidelijkeid contact met deze persoon kan worden opgenomen en voor het geval het wenselijk is om de vragensteller tussentijds alvast een antwoord te geven voordat de toezegging voor het Forum wordt afgedaan op een wijze als hierboven beschreven.

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
25-03-2019Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl