Pagina delen

Toezeggingenlijst Forum 23 april 2018

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 19 februari 2020.

Toezeggingen forum

Nr Onderwerp
Toezegging / Actiepunt
Vergadering Stand van zaken [Afdoeningstermijn]
(Afdeling)
17-10

Motie: Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld (11-09-2017)

Het college zegt toe dat er snel een water- en stroompunt komt bij het voormalige gemeentehuis van Warnsveld. Het college gaat daarvoor naar financiƫle dekking zoeken.

Vragensteller: G.J.H. Pelgrim

11-09-2017 Dit stroom- en waterpunt is inmiddels gerealiseerd. Hiermee is deze toezegging afgedaan.
[niet concreet genoemd (snel)]
(Duurzame Inrichting Openbare Ruimte)
17-11

Herijking Visie toegang sociaal domein (06-11-2017)

Het streven is om het operationeel ontwerp nog deze raadsperiode aan te bieden aan de raad.

Vragensteller: H. Hissink

06-11-2017 Staat op lijst ingekomen stukken van 8 oktober 2018.
[uiterlijk 1 maart 2018]
(Griffie)
17-12

Nadere toelichting tweede Bestuursrapportage 2017

College zegt toe het Forum via een memo nader te informeren 1) met een specificatie van het nadeel op de Participatiewet en 2) met een indicatie (tussen bandbreedtes) van de afwijkingen die in het financieel overzicht in de Burap zijn genoemd maar waar geen bedrag is ingevuld.

Vragensteller: R.G.M. Rutten, F.J.M. Heitling

06-11-2017 Het eerste deel van de toezegging is afgehandeld via het 'Rapport tekort op de participatiewet 2017' dat de raad heeft behandeld in de vergadering van 4 december 2017. Het tweede deel van de toezegging is afgehandeld via het raadsvoorstel over de jaarstukken 2017. Op blz. 3 van dit raadsvoorstel staat een toelichting met een verwijzing naar deze toezegging.
[uiterlijk 1 december 2017]
(Griffie)
17-13

Motie: Openbare toiletten in Zutphen (06-11-2017)

Voor 1 maart 2018 presenteert het college aan de raad een onderzoek naar de mogelijkheden voor het plaatsen van openbare toiletten in de binnenstad van Zutphen met locatiesuggesties.

Vragensteller: G.H. Brunsveld, M.M.M. Moester

06-11-2017 Deze toezegging is afgedaan aan de hand van een memo welke staat op de lijst ter inzage liggende stukken van 23 april 2018.
[1 maart 2018]
(Griffie)
17-14

Exploitatieplan De Kaardebol 'Duurzaam samen leren, werken en leven'

Het College zegt toe dat er over een half jaar een overleg met de raad komt waarin de voortgang geƫvalueerd wordt.

Vragensteller: A. van Dijk

18-12-2017 Zie memo 04 'Stand van zaken Kaardebol' dat is opgenomen op de lijst ter inzage liggende stukken van 9 september 2019. Over de voortgang is eerder gerapporteerd in het memo 'Actualisering toezeggingenlijsten Forum en raad - april 2019' dat is opgenomen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het Forum van 6 mei 2019.
[Voorjaar 2019]
18-02

Presentatie initiatief kunstwerk 'Poort de ontmoeting' bij de Noorderhaven en informeren over Kunst in de publieke ruimte

Het college zegt toe voor de zomer met een conceptvisie te komen voor kunstwerken in de openbareruimte, die in het forum kan worden besproken.

Vragensteller: G.H. Brunsveld

12-03-2018 Het memo waarin deze toezegging wordt afgehandeld is opgenomen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het Forum van 6 mei 2019.
[medio 2019 (was november 2018 en daarvoor 1 juli 2018)]
(Griffie)

Geen openstaande toezeggingen.

Over het afdoen van toezeggingen dient altijd tenminste de betreffende portefeuillehouder te worden geconsulteerd; hij geeft aan of het college ook vooraf bij de afdoening wordt betrokken.

Toezeggingen worden afgedaan door via de griffie:

  1. een (korte) memo met de inhoudelijke reactie van het college inzake de betreffende toezegging aan te bieden aan het Forum.
  2. een stuk (roze hemd) aan te bieden aan het Forum. Bij dit stuk dient een memo te worden gevoegd, waarop staat aangegeven welke toezegging met het ter inzage leggen wordt afgedaan.

Gebruik voor deze memo's altijd het sjabloon 'Memo Forum Raad'.

N.B.
Toezeggingen worden gedaan aan het Forum en niet aan een individuele vragensteller. De naam van de vragensteller is het overzicht opgenomen, zodat bij een eventuele onduidelijkeid contact met deze persoon kan worden opgenomen en voor het geval het wenselijk is om de vragensteller tussentijds alvast een antwoord te geven voordat de toezegging voor het Forum wordt afgedaan op een wijze als hierboven beschreven.

Toezeggingenlijsten Forum {{ actiefJaar }}