Pagina delen

Toezeggingenlijst Forum 22 maart 2021

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 23 mei 2022.

Toezeggingen forum

Nr Onderwerp
Toezegging / Actiepunt
Vergadering Stand van zaken [Afdoeningstermijn]
(Afdeling)
21-02

Aanbevelingen Auditcommissie bij board-letter 2020

Wethouder Matser zegt toe schriftelijk te reageren op de aanbevelingen die de Auditcommissie heeft gedaan naar aanleiding van de board-letter 2020, en hierbij aan te geven of en hoe het college uitvoering geeft aan de aanbevelingen.

Vragensteller: G.J.N. Müller

08-02-2021 De toegezegde reactie is ontvangen. Zie hiervoor de Lijst ter inzage liggende stukken van 22 maart 2021, memo 11.
[10 maart 2021]
(Control)

Geen openstaande toezeggingen.

Over het afdoen van toezeggingen dient altijd tenminste de betreffende portefeuillehouder te worden geconsulteerd; hij geeft aan of het college ook vooraf bij de afdoening wordt betrokken.

Toezeggingen worden afgedaan door via de griffie:

  1. een (korte) memo met de inhoudelijke reactie van het college inzake de betreffende toezegging aan te bieden aan het Forum.
  2. een stuk (roze hemd) aan te bieden aan het Forum. Bij dit stuk dient een memo te worden gevoegd, waarop staat aangegeven welke toezegging met het ter inzage leggen wordt afgedaan.

Gebruik voor deze memo's altijd het sjabloon 'Memo Forum Raad'.

N.B.
Toezeggingen worden gedaan aan het Forum en niet aan een individuele vragensteller. De naam van de vragensteller is het overzicht opgenomen, zodat bij een eventuele onduidelijkeid contact met deze persoon kan worden opgenomen en voor het geval het wenselijk is om de vragensteller tussentijds alvast een antwoord te geven voordat de toezegging voor het Forum wordt afgedaan op een wijze als hierboven beschreven.