Pagina delen

Toezeggingenlijst Forum 17 februari 2020

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 23 mei 2022.

Toezeggingen forum

Nr Onderwerp
Toezegging / Actiepunt
Vergadering Stand van zaken [Afdoeningstermijn]
(Afdeling)
19-08

Fraude in de zorg

De resultaten die de speciaal aangestelde handhavers boeken met betrekking tot het opsporen van zorgfraude, worden gedeeld met de raad.

07-10-2019 Afgedaan door memo op lijst ter inzage liggende stukken van TechnischBlok 5 oktober 2020
[april 2020]
20-01

Stand van zaken toezegging 2018-07

Binnen twee weken na vandaag (uiterlijk 27 januari 2020) wordt de stand van zaken in toezegging 2018-07 (Plan van aanpak invulling en uitvoering aanbevelingen Rekenkameronderzoek 'Taken op afstand dichtbij') aangegeven.

13-01-2020 Afgedaan.
[2 weken]
(Griffie)
20-02

Reserve onderhoud afgestoten panden

Bij behandeling in de raad van 27 januari 2020 van het voorstel 'Budget jaarplan groot onderhoud gemeentelijk vastgoed 2020' zal via een memo dan wel mondeling antwoord worden gegeven op de vraag hoe verhouden afgestoten panden zich in relatie tot het onderhoud van die panden, meer specifiek Huis De Wildeman. Tevens wordt verzocht om een een lijst van panden die afgestoten worden. Ook wordt inzicht gegeven over het verloop van de reserve onderhoud na 2020.

13-01-2020 In afstemming met Laura Werger is op 15 januari 2020 ambtelijk de bevestiging gedaan dat de gestelde vragen mondeling beantwoord zullen worden tijdens de behandeling in de raad op 27 januari 2020 van het voorstel 'Budget jaarplan groot onderhoud gemeentelijk vastgoed 2020'.
[2 weken]
(Griffie)
20-03

Brieven meisjesvakschool

Bij de behandeling van de Motie Behoud voormalige Meisjesvakschool worden ook de brieven op de lijst ingekomen stukken van 27 januari 2020 rubriek A nummers 08 en 14 betrokken.

13-01-2020 Afgehandeld.
[1 maand]
(Griffie)
20-04

Forumspecial Wonen

In een memo een voorstel doen voor een manier en moment waarop de raad kan meedenken over de Prestatieafspraken met de woningcorporaties voor 2021.

23-01-2020 Afgehandeld.
[februari 2020]

Geen openstaande toezeggingen.

Over het afdoen van toezeggingen dient altijd tenminste de betreffende portefeuillehouder te worden geconsulteerd; hij geeft aan of het college ook vooraf bij de afdoening wordt betrokken.

Toezeggingen worden afgedaan door via de griffie:

  1. een (korte) memo met de inhoudelijke reactie van het college inzake de betreffende toezegging aan te bieden aan het Forum.
  2. een stuk (roze hemd) aan te bieden aan het Forum. Bij dit stuk dient een memo te worden gevoegd, waarop staat aangegeven welke toezegging met het ter inzage leggen wordt afgedaan.

Gebruik voor deze memo's altijd het sjabloon 'Memo Forum Raad'.

N.B.
Toezeggingen worden gedaan aan het Forum en niet aan een individuele vragensteller. De naam van de vragensteller is het overzicht opgenomen, zodat bij een eventuele onduidelijkeid contact met deze persoon kan worden opgenomen en voor het geval het wenselijk is om de vragensteller tussentijds alvast een antwoord te geven voordat de toezegging voor het Forum wordt afgedaan op een wijze als hierboven beschreven.