Pagina delen

Toezeggingenlijst Forum 16 november 2015

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 23 mei 2022.

Toezeggingen forum

Nr Onderwerp
Toezegging / Actiepunt
Vergadering Stand van zaken [Afdoeningstermijn]
(Afdeling)
14-18

Verzelfstandiging gemeentelijke musea

Het college zal in de loop van 2015 komen met een voorstel voor verzelfstandiging van de gemeentelijke musea waarbij de in te dienen motie Cultureel ondernemerschap in het museumcluster betrokken wordt.

Vragensteller:

01-12-2014 Afgehandeld. De raad heeft op 04 juli 2016 een besluit genomen over het voorstel tot verzelfstandiging.
[juni 2015]
15-01

Presentatie Risicomanagement - balans tussen risico’s nemen en beheersen (12-01-2015)

Het college komt met een visie op risicomanagement.

Vragensteller: A. van Dijken

12-01-2015 Het antwoordmemo ligt ter inzage voor het forum van 30 november 2015.
[1 juni 2015]
(Dir/Control)
15-02

Presentatie Risicomanagement - Balans tussen risico’s nemen en beheersen (12-01-2015)

Extra forum of bijeenkomst voor raadsleden om breder te informeren over de positieve foutencultuur.

Vragensteller: A. van Dijk

12-01-2015 Het antwoordmemo ligt ter inzage in het forum van 30 november 2015.
[1 juni 2015]
(Dir/Control)
15-10

Buurtbus als alternatief voor Beverbus (15-06-2015)

Het college informeert Forum over de uitwerking van het "flexnet".

15-06-2015 Het antwoordmemo ligt ter inzage voor het forum van 30 november 2015.
[december 2015]
15-11

Motie: Extra geld voor speelattributen De IJsselslag (07-09-2015)

College komt met bestedingsvoorstel voor het positief saldo van bouw nieuwe zwembad.

Vragensteller: M.M.M. Moester

07-09-2015 Deze toezegging overlapt met toezegging 2015-11 aan de raad en komt daarom te vervallen.
[november 2015]
15-12

Motie: De biologische markt; een herkenbaar gezicht in/van Zutphen

Het verslag van het gesprek met de ondernemers ter inzage leggen voor het forum

Vragensteller: D. Bogerd

07-09-2015 Memo ter afdoening ligt ter inzage voor het forum van 29 februari 2016
[november 2015]
15-13

Presentatie over de verwerking van de opbrengst van het Voorjaarsgesprek 2015 richting de Begroting 2016 (21-09-2015)

De wethouder zegt toe de technische vragen gesteld tijdens de forumvergadering schriftelijk te zullen beantwoorden.

Vragensteller: J. Bloem, A. van Dijken, A.IJ. Pepers

21-09-2015 Het antwoordmemo komt ter inzage te liggen voor het forum van 30 november 2015.
[oktober 2015]

Geen openstaande toezeggingen.

Over het afdoen van toezeggingen dient altijd tenminste de betreffende portefeuillehouder te worden geconsulteerd; hij geeft aan of het college ook vooraf bij de afdoening wordt betrokken.

Toezeggingen worden afgedaan door via de griffie:

  1. een (korte) memo met de inhoudelijke reactie van het college inzake de betreffende toezegging aan te bieden aan het Forum.
  2. een stuk (roze hemd) aan te bieden aan het Forum. Bij dit stuk dient een memo te worden gevoegd, waarop staat aangegeven welke toezegging met het ter inzage leggen wordt afgedaan.

Gebruik voor deze memo's altijd het sjabloon 'Memo Forum Raad'.

N.B.
Toezeggingen worden gedaan aan het Forum en niet aan een individuele vragensteller. De naam van de vragensteller is het overzicht opgenomen, zodat bij een eventuele onduidelijkeid contact met deze persoon kan worden opgenomen en voor het geval het wenselijk is om de vragensteller tussentijds alvast een antwoord te geven voordat de toezegging voor het Forum wordt afgedaan op een wijze als hierboven beschreven.

Toezeggingenlijsten Forum {{ actiefJaar }}