Toezeggingenlijst Forum 15 januari 2018

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 13 maart 2018. TOEZEGGINGEN FORUM...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toezeggingenlijst Forum 15 januari 2018

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 13 maart 2018.

TOEZEGGINGEN FORUM

Nummer Onderwerp
Toezegging / Actiepunt
Vergadering Stand van zaken [Afdoeningstermijn]
(Afdeling)
17-09 Uitkomst locatieonderzoek Wilhelminafontein
Een presentatie rond de uitkomst van het locatieonderzoek voor 1 december 2017 toesturen aan de raad, zodat deze kan worden geagendeerd.
(C.R.L. van Toor)
19-06-2017 Het antwoordmemo ligt ter inzage voor het Forum van 9 april 2018.
[ november 2017 ]
( Griffie )
17-10 Motie: Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld (11-09-2017)
Het college zegt toe dat er snel een water- en stroompunt komt bij het voormalige gemeentehuis van Warnsveld. Het college gaat daarvoor naar financiële dekking zoeken.
(G.J.H. Pelgrim)
11-09-2017 in behandeling
[ niet concreet genoemd (snel) ]
( Duurzame Inrichting Openbare Ruimte )
17-11 Herijking Visie toegang sociaal domein (06-11-2017)
Het streven is om het operationeel ontwerp nog deze raadsperiode aan te bieden aan de raad.
(H. Hissink)
06-11-2017 In behandeling
[ uiterlijk 1 maart 2018 ]
( Griffie )
17-12 Nadere toelichting tweede Bestuursrapportage 2017
College zegt toe het Forum via een memo nader te informeren 1) met een specificatie van het nadeel op de Participatiewet en 2) met een indicatie (tussen bandbreedtes) van de afwijkingen die in het financieel overzicht in de Burap zijn genoemd maar waar geen bedrag is ingevuld.
(R.G.M. Rutten, F.J.M. Heitling)
06-11-2017 In behandeling.
[ uiterlijk 1 december 2017 ]
( Griffie )
17-13 Motie: Openbare toiletten in Zutphen (06-11-2017)
Voor 1 maart 2018 presenteert het college aan de raad een onderzoek naar de mogelijkheden voor het plaatsen van openbare toiletten in de binnenstad van Zutphen met locatiesuggesties.
(G.H. Brunsveld, M.M.M. Moester)
06-11-2017 In behandeling
[ 1 maart 2018 ]
( Griffie )
17-14 Exploitatieplan De Kaardebol 'Duurzaam samen leren, werken en leven'
Het College zegt toe dat er over een half jaar een overleg met de raad komt waarin de voortgang geëvalueerd wordt.
(A. van Dijk)
18-12-2017 In behandeling.
[ juni 2018 ]
17-15 Tekorten (2015 en 2016) Stichting Sportaccommodaties Zutphen en enkele andere zaken zwembad (18-12-2017)
In een memo reageren op de uiteenzetting van de inspreker en duidelijkheid geven over de cijfers.
(A.IJ. Pepers, G.J.N. Müller, A.J.A. Putker, F. van Vliet, A.W. Jansen)
18-12-2017 In behandeling.
[ (1 maand) medio februari 2018 ]
( Griffie )

Over het afdoen van toezeggingen dient altijd tenminste de betreffende portefeuillehouder te worden geconsulteerd; hij geeft aan of het college ook vooraf bij de afdoening wordt betrokken.

Toezeggingen worden afgedaan door via de griffie:

  1. een (korte) memo met de inhoudelijke reactie van het college inzake de betreffende toezegging aan te bieden aan het Forum.
  2. een stuk (roze hemd) aan te bieden aan het Forum. Bij dit stuk dient een memo te worden gevoegd, waarop staat aangegeven welke toezegging met het ter inzage leggen wordt afgedaan.

Gebruik voor deze memo's altijd het sjabloon 'Memo Forum Raad'.

N.B.
Toezeggingen worden gedaan aan het Forum en niet aan een individuele vragensteller. De naam van de vragensteller is het overzicht opgenomen, zodat bij een eventuele onduidelijkeid contact met deze persoon kan worden opgenomen en voor het geval het wenselijk is om de vragensteller tussentijds alvast een antwoord te geven voordat de toezegging voor het Forum wordt afgedaan op een wijze als hierboven beschreven.

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
15-01-2018Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl