Pagina delen

Toezeggingenlijst Forum 13 januari 2020

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 23 mei 2022.

Toezeggingen forum

Nr Onderwerp
Toezegging / Actiepunt
Vergadering Stand van zaken [Afdoeningstermijn]
(Afdeling)
19-03

Bomenkap Schouwlaakseweg

Bomenkap Schouwlaakseweg, inspreekreactie Mevrouw Van der Bor in TB 6 mei 2019. College gaat na hoe dit zit en komt met een reactie voor de raad.

06-05-2019 Het antwoordmemo ligt ter inzage voor het Forum van 13 januari 2013.
[december 2019 (was september 2019)]
19-07

accountantsverslag bevindingen jaarstukken 2018 (01-07-2019)

Wethouder Matser zegt toe dat hij de vraag van de VVD hoe het college kijkt naar de weerstandsratio, gaat beantwoorden.

Vragensteller: J Lok

01-07-2019 Deze toezegging is afgedaan met een memo welke geregistreerd staat als memo nummer 2 op de lijst ter inzage liggende stukken van 13 januari 2020.
[september 2019]
(Control)
19-08

Fraude in de zorg

De resultaten die de speciaal aangestelde handhavers boeken met betrekking tot het opsporen van zorgfraude, worden gedeeld met de raad.

07-10-2019 Afgedaan door memo op lijst ter inzage liggende stukken van TechnischBlok 5 oktober 2020
[april 2020]

Geen openstaande toezeggingen.

Over het afdoen van toezeggingen dient altijd tenminste de betreffende portefeuillehouder te worden geconsulteerd; hij geeft aan of het college ook vooraf bij de afdoening wordt betrokken.

Toezeggingen worden afgedaan door via de griffie:

  1. een (korte) memo met de inhoudelijke reactie van het college inzake de betreffende toezegging aan te bieden aan het Forum.
  2. een stuk (roze hemd) aan te bieden aan het Forum. Bij dit stuk dient een memo te worden gevoegd, waarop staat aangegeven welke toezegging met het ter inzage leggen wordt afgedaan.

Gebruik voor deze memo's altijd het sjabloon 'Memo Forum Raad'.

N.B.
Toezeggingen worden gedaan aan het Forum en niet aan een individuele vragensteller. De naam van de vragensteller is het overzicht opgenomen, zodat bij een eventuele onduidelijkeid contact met deze persoon kan worden opgenomen en voor het geval het wenselijk is om de vragensteller tussentijds alvast een antwoord te geven voordat de toezegging voor het Forum wordt afgedaan op een wijze als hierboven beschreven.