Pagina delen

Schriftelijke vragen versnelling maatregelen tegen hittestress en droogte

Griffienummer: 2022-V0020

Ingediend op: 16-09-2022
Ingediend door: D. Logemann; F.J.G.M. Manders; B.W. Sommer; G.J.H. Pelgrim en PvdA; D66; GroenLinks; Stadspartij

Vraag:

2022-V0020.pdf

Antwoord:

2022-V0020 Antwoordbrief.pdf

Behandeld in