Pagina delen

Schriftelijke vragen over woningen voor statushouders

Griffienummer: 2022-V0019

Ingediend op: 08-09-2022
Ingediend door: A. van Dijken; M Elshof en ChristenUnie; D66

Vraag:

2022-V0019.pdf

Antwoord:

2022-V0019 Antwoordbrief.pdf

Behandeld in