Pagina delen

Schriftelijke vragen over ontwikkelingen Gelre Ziekenhuis Zutphen na stevige signalen.

Griffienummer: 2023-V0004

Ingediend op: 03-02-2023
Ingediend door: M.T.E. Westerik; H.L.A. Bouma; M de Ridder; A. van Dijken; P.I. Ackermans; Y.J.A. ten Holder; E Yildirim; M. Purperhart; M.J.I. Vellema; G.J.H. Pelgrim; J Lok en VVD; Stadspartij; Partij voor de Dieren; CDA; Burgerbelang; D66; Kies Bewust Lokaal; ChristenUnie; SP; PvdA; GroenLinks

Vraag:

2023-V0004.pdf

Behandeld in