Pagina delen

Raad van 12 maart 2018

Datum 12-03-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2a1 Motie: Haalbaarheidsonderzoek naar bouw van een Vikingschip
Griffienummer: 2017-M0020
2a2 Motie: Afgesloten honden speelplaatsen
Griffienummer: 2018-M0011
2a3 Motie: Toekomstbestendigheid van de Biomassacentrale Zutphen
Griffienummer: 2014-M0021
2b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
3 Actieve informatievoorziening vanuit het college
4 Vragenkwartiertje
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 12 februari 2018
6 Lijst ingekomen stukken Raad 12 maart 2018
Griffienummer: 2018-0018
7 Hamerstukken
7a Benoeming dhr. B.M. Duizer als raadsadviseur en eerste locogriffier van de gemeenteraad van Zutphen
Griffienummer: 2018-0020
7b Toetredingsverzoek Gemeente Heerde tot de gemeenschappelijke Regeling Regio Stedendriehoek
Griffienummer: 2018-0022
7c Ontwerp Geluidsreductieplan industrieterrein de Mars gemeente Zutphen
Griffienummer: 2018-0024
7d Bestemmingsplan 'Leesten, 1e herziening'
Griffienummer: 2018-0025
8 Motie: Haalbaarheidsonderzoek kabels onder de grond
Griffienummer: 2018-M0016
9 Uittreedkosten gemeenschappelijke regeling Delta
Griffienummer: 2018-0023
10a Amendement: Vervangende besluittekst bij raadsvoorstel Budget voor de ontwikkelingen in het Sociaal Domein
Griffienummer: 2018-A0004
10b Budget voor de ontwikkelingen in het Sociaal Domein
Griffienummer: 2018-0013
11 Motie: Kansen voor ieder kind
Griffienummer: 2018-M0006
12a Motie: Motie van afkeuring bij Herziene begroting Het Plein
Griffienummer: 2018-M0015
12b Herziene begroting Het Plein 2018
Griffienummer: 2018-0021
13 Sluiting