Raad 9 september 2013 (21:30 - 23:00)

Datum: 09-09-2013 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 9 september 2013 (21:30 - 23:00)

Datum: 09-09-2013
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.A. Gerritsen
Griffier: mr. G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Toelating en beëdiging nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating van dhr. Brunsveld als raadslid gedurende de tweede periode van ontslag wegens ziekte in deze raadsperiode van dhr. J. Berger
Griffienummer: 2013-0129
3c Beëdiging
4 Vaststellen agenda
4a Mogelijkheid tot het indienen van moties vreemd aan de orde van de dag
4b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen raad 21 juni 2013
5b Handelingen raad 1 juli 2013
5c Handelingen van de speciale bijeenkomst met de Commissaris van de Koning op 4 juli 2013
6 Lijst ingekomen stukken Raad 9 september 2013
Griffienummer: 2013-0131
7 Vermoedelijke hamerstukken
7a Bekrachtiging geheimhouding memo bij schriftelijke vragen over Delta
Griffienummer: 2013-0128
8 De Agenda Stedendriehoek: samenwerking biedt kansen voor vestigingsklimaat
Griffienummer: 2013-0123
9 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 09-09-2013

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl