Pagina delen

Raad 9 september 2013 (21:30 - 23:00)

Datum 09-09-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
mr. G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Toelating en be√ędiging nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating van dhr. Brunsveld als raadslid gedurende de tweede periode van ontslag wegens ziekte in deze raadsperiode van dhr. J. Berger
Griffienummer: 2013-0129
3c Be√ędiging
4 Vaststellen agenda
4a Mogelijkheid tot het indienen van moties vreemd aan de orde van de dag
4b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen raad 21 juni 2013
5b Handelingen raad 1 juli 2013
5c Handelingen van de speciale bijeenkomst met de Commissaris van de Koning op 4 juli 2013
6 Lijst ingekomen stukken Raad 9 september 2013
Griffienummer: 2013-0131
7 Vermoedelijke hamerstukken
7a Bekrachtiging geheimhouding memo bij schriftelijke vragen over Delta
Griffienummer: 2013-0128
8 De Agenda Stedendriehoek: samenwerking biedt kansen voor vestigingsklimaat
Griffienummer: 2013-0123
9 Sluiting