Raad 9 oktober 2017 (21:30 - 23:00)

Datum: 09-10-2017 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 9 oktober 2017 (21:30 - 23:00)

Datum: 09-10-2017
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. Vermeulen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handellingen raad 25 september 2017
5 Lijst ingekomen stukken Raad 9 oktober 2017
Griffienummer: 2017-0117
6 Hamerstukken
6a Startersleningen 2017
Griffienummer: 2017-0111
6b Ontslag dhr. M. Klopper extern lid rekenkamercommissie
Griffienummer: 2017-0119
6c Bestemmingsplan Landgoed Hoekendaal, Vordenseweg 36 Warnsveld
Griffienummer: 2017-0112
6d Bestemmingsplan "Lansinkweg 2, Zutphen"
Griffienummer: 2017-0116
6e Vaststelling bestemmingsplan "Warnsveld, Lochemseweg 22"
Griffienummer: 2017-0121
6f Intrekken Verordening wet inburgering
Griffienummer: 2017-0120
7 Initiatiefvoorstel 'Zutphen Regenbooggemeente'
Griffienummer: 2017-0102
8 Vervangen technische installaties en aanbrengen WKO-installatie in het stadhuis
Griffienummer: 2017-0099
9 Werkbedrijf Zutphen
Griffienummer: 2017-0104
10 Verzamelverordening Werk en Inkomen Zutphen 2017
Griffienummer: 2017-0110
11 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 09-10-2017

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl