Pagina delen

Raad 9 oktober 2017 (21:30 - 23:00)

Datum 09-10-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handellingen raad 25 september 2017
5 Lijst ingekomen stukken Raad 9 oktober 2017
Griffienummer: 2017-0117
6 Hamerstukken
6a Startersleningen 2017
Griffienummer: 2017-0111
6b Ontslag dhr. M. Klopper extern lid rekenkamercommissie
Griffienummer: 2017-0119
6c Bestemmingsplan Landgoed Hoekendaal, Vordenseweg 36 Warnsveld
Griffienummer: 2017-0112
6d Bestemmingsplan "Lansinkweg 2, Zutphen"
Griffienummer: 2017-0116
6e Vaststelling bestemmingsplan "Warnsveld, Lochemseweg 22"
Griffienummer: 2017-0121
6f Intrekken Verordening wet inburgering
Griffienummer: 2017-0120
7 Initiatiefvoorstel 'Zutphen Regenbooggemeente'
Griffienummer: 2017-0102
8 Vervangen technische installaties en aanbrengen WKO-installatie in het stadhuis
Griffienummer: 2017-0099
9 Werkbedrijf Zutphen
Griffienummer: 2017-0104
10 Verzamelverordening Werk en Inkomen Zutphen 2017
Griffienummer: 2017-0110
11 Sluiting