Raad 9 mei 2016 (22:00 - 23:00)

Datum: 09-05-2016 Tijd: 22:00 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 9 mei 2016 (22:00 - 23:00)

Datum: 09-05-2016
Tijd: 22:00 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: C. Abbenhues
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Toelating en beëdiging nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating van de heer A.J.A. Putker als raadslid
Griffienummer: 2016-0048
3c Beëdiging van de heer A.J.A. Putker als raadslid
4 Agenda
4a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
4b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 11 april 2016
6 Lijst ingekomen stukken Raad 9 mei 2016
Griffienummer: 2016-0042
7 Hamerstukken
7a Krediet P+R Noorderhaven
Griffienummer: 2016-0045
8 1e wijziging op de Verordening reclamebelasting 2016
Griffienummer: 2016-0051
9a Gelegenheid om vragen te stellen aan het college over het overleg met De Hanzehof
9b Hanzehof: "Noodscenario"
Griffienummer: 2016-0037
10 Keuze over de toekomstige inrichting rekenkamerfunctie Zutphen
Griffienummer: 2016-0044
11 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 09-05-2016

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl