Pagina delen

Raad 9 mei 2016 (22:00 - 23:00)

Datum 09-05-2016 Tijd 22:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Toelating en be√ędiging nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating van de heer A.J.A. Putker als raadslid
Griffienummer: 2016-0048
3c Be√ędiging van de heer A.J.A. Putker als raadslid
4 Agenda
4a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
4b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 11 april 2016
6 Lijst ingekomen stukken Raad 9 mei 2016
Griffienummer: 2016-0042
7 Hamerstukken
7a Krediet P+R Noorderhaven
Griffienummer: 2016-0045
8 1e wijziging op de Verordening reclamebelasting 2016
Griffienummer: 2016-0051
9a Gelegenheid om vragen te stellen aan het college over het overleg met De Hanzehof
9b Hanzehof: "Noodscenario"
Griffienummer: 2016-0037
10 Keuze over de toekomstige inrichting rekenkamerfunctie Zutphen
Griffienummer: 2016-0044
11 Sluiting