Pagina delen

Raad 9 februari 2023 (20:00 - 22:00)

Datum 09-02-2023 Tijd 20:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Jaeger
Griffier
F.H.T.M. Aerts

Agenda

Punt Onderwerp Video
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Algemeen spreekrecht
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Bespreking situatie Gelre ziekenhuis Zutphen
5a Motie: Volwaardig ziekenhuis Zutphen met behoud van Verloskunde en SEH
Griffienummer: 2023-M0003
6 Financiƫle steun aan 'Noodhulp voor Hatay Turkije'
Griffienummer: 2023-0011
7 Sluiting

Agenda's 09-02-2023

Behandeld in