Pagina delen

Raad 9 februari 2015 (21:30 - 23:00)

Datum 09-02-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 26 januari 2015
5 Lijst ingekomen stukken Raad 9 februari 2015
Griffienummer: 2015-0015
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Aanvraag bijdrage voor opsporing en ruiming explosieven bij herontwikkelingslocatie's in Zutphen
Griffienummer: 2015-0017
6b Vaststelling wijzigingsverordening op de legesverordening 2015
Griffienummer: 2015-0018
7 Begroting uitvoeringskosten decentralisaties 2015
Griffienummer: 2015-0005
8 Bijstellingsnotitie en wijziging Strategische Agenda en programmabegroting
Griffienummer: 2014-0164
9 Vermindering van vijf naar vier wethouders voor de gemeente Zutphen in 2015
Griffienummer: 2015-0028
10 Wijziging omvang aanstelling wethouders na vertrek wethouder GrĂ¼ndemann
Griffienummer: 2015-0004
11 Sluiting