Pagina delen

Raad 9 april 2018 (21:30 - 23:00)

Datum 09-04-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2a1 Motie: Doorvaarbare duiker die de Hoofdgracht verbindt met de Vispoortgracht voor de fluisterboten
Griffienummer: 2017-M0025
2a2 Motie: Talenten vieren
Griffienummer: 2018-M0002
2b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
3 Actieve informatievoorziening vanuit het college
4 Vragenkwartiertje
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 26 maart 2018
5b Handelingen Raad 29 maart 2018
6 Lijst ingekomen stukken Raad 9 april 2018
Griffienummer: 2018-0038
7 Hamerstukken
7a Vaststelling bestemmingsplan "Hoveniersweg 10"
Griffienummer: 2018-0035
8 Motie: Uitzetting Naser Aziz
Griffienummer: 2018-M0017
9 Sluiting