Pagina delen

Raad 8 september 2014 (21:30 - 23:00)

Datum 08-09-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
De onder 3a opgesomde stukken staan niet voor een inhoudelijke bespreking geagendeerd.
3a1 Motie: Verhoging contributie zwemvereniging IJsselmeeuwen
Griffienummer: 2012-M0008
3a2 Motie: Harmonisering tarieven zaalsportaccommodaties
Griffienummer: 2013-M0016
3a3 Motie: Beheer en exploitatie vastgoed
Griffienummer: 2010-M0018
3a4 Motie: Geen Wietpas in Zutphen
Griffienummer: 2012-M0024
3a5 Motie: Echt samen de schouders onder 't Warnshuus
Griffienummer: 2013-M0012
3a6 Motie: Hoogspanningsleiding ondergronds
Griffienummer: 2013-M0021
3a7 Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld
Griffienummer: 2013-0122
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 3 juli 2014
4b Handelingen Raad 8 juli 2014
5 Lijst ingekomen stukken Raad 8 september 2014
Griffienummer: 2014-0116
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Koopstartersleningen 2014 (3e tranche)
Griffienummer: 2014-0120
6b Benoeming van Forumvoorzitters na installatie van het nieuwe college op 3 juli 2014
Griffienummer: 2014-0114
6c Bestemming batig saldo jaarrekening 2013
Griffienummer: 2014-0118
6d Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomsten bij de bestemmingsplannen Buitengebied Zuid&West Lansinkweg 3, Lage Lochemseweg 33 Warnsveld en Donjon Hotel Bronsbergen
Griffienummer: 2014-0131
7 Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied Zuid en West, Lansinkweg 3
Griffienummer: 2014-0121
8 Vaststelling bestemmingsplan Lage Lochemseweg 33 te Warnsveld
Griffienummer: 2014-0119
9 Bestemmingsplan "Donjon Hotel Bronsbergen"
Griffienummer: 2014-0123
10 Interpellatieverzoek Stadspartij inzake uitlatingen wethouder GrĂ¼ndemann over AZC in De Stentor
11 Sluiting