Pagina delen

Raad 8 oktober 2018

Datum 08-10-2018 Tijd 21:00 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
1a Aanbieden petitie behoud Graafschapbibliotheken
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
3 Actieve informatievoorziening vanuit het college
4 Vragenkwartiertje
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 20 september 2018
5b Handelingen Raad 24 september 2018
6 Ontslag Forumlid P.A. Fukkink en benoeming Forumlid J.A. Giezen
Griffienummer: 2018-0115
7 Krediet voor het verdraaien, verplaatsen, verlagen en omkleden van de klimaatinstallatie op het dak van het Stadhuis
Griffienummer: 2018-0112
8 Programmabegroting Zutphen 2019 - 2022
Griffienummer: 2018-0104
8a Reactie van het college op inbreng Forum 20 september 2018

Maximaal 10 minuten

8b Korte toelichting van ingediende moties en amendementen

Korte pitches (1 spreker per motie/amendement)

8b1 Amendement: Besluitpunt moties zonder dekking laten vervallen
Griffienummer: 2018-A0008
8b2 Amendement: Zutphen spreekt
Griffienummer: 2018-A0009
8b3 Amendement: Wijziging subsidie verlaging Graafschapbibliotheken
Griffienummer: 2018-A0010
8b4 Amendement: Afschaffing voorgestelde bezuiniging bibliotheek
Griffienummer: 2018-A0011
8b5 Motie: Onderzoek bezuiniging loonsom
Griffienummer: 2018-M0039
8b6 Motie: Beschermingsbewind in gemeentelijke handen
Griffienummer: 2018-M0038
8c Eerste termijn van de raad

Richtlijn: maximaal 5 minuten spreektijd per fractie

8d Reactie van het college op de ingediende moties, amendementen en geleverde inbreng in de eerste termijn

Maximaal 15 minuten

(voorafgaand aan deze termijn wellicht een schorsing)

8e Tweede termijn van de raad

In totaal maximaal 30 minuten

8f Reactie van het college op de tweede termijn

Maximaal 10 minuten

schorsing van de bespreking van dit voorstel tot de raadsvergadering van 5 november 2018
9 Sluiting