Pagina delen

Raad 8 november 2021 (16:00 - 22:00)

Datum 08-11-2021 Tijd 16:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Agenda

Punt Onderwerp Video
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
Uitvoering amendement herschikking middelen cultuur voor €300.000 en amendement subsidie basisinstellingen Luxor en Dat Bolwerck
Griffienummer: 2021-0100
3 Motie: Broederenkerk blijvend publiek toegankelijk
Griffienummer: 2021-M0033
Bespreekstukken
4 Programmabegroting 2022-2025 en Nieuw voorstel uitvoering amendement herschikking middelen cultuur
4a Eerste termijn van de raad
4b Reactie college op inbreng raad in eerste termijn
Schorsing van de raadsvergadering en maaltijd
4c Tweede termijn van de raad
4d Reactie college op inbreng raad in tweede termijn
5 Stemmingen
5a Amendement: Nieuw voorstel uitvoering amendement herschikking middelen cultuur voor €300.000 en amendement subsidie basisinstellingen Luxor en Dat Bolwerck - Bedrag voor Muzehof uit middelen cultuur
Griffienummer: 2021-A0028
5b Nieuw voorstel uitvoering amendement herschikking middelen cultuur voor €300.000 en amendement subsidie basisinstellingen Luxor en Dat Bolwerck
Griffienummer: 2021-0115
6 Stemmingen
6a Amendement: Programmabegroting Zutphen 2022-2025 - Schrappen budgetten huisvesting Stadhuis en organisatie en ziektevervanging
Griffienummer: 2021-A0022
6b Amendement: Programmabegroting Zutphen 2022-2025 - Structurele dekking 300.000 euro cultuurbudget
Griffienummer: 2021-A0023
6c Amendement: Programmabegroting Zutphen 2022-2025 - Middelen voor betaalbare woningen
Griffienummer: 2021-A0024
6d Amendement: Programmabegroting Zutphen 2022-2025 - Schrappen extra uitgave voor uitbreiding formatie inhuur wonen en groei
Griffienummer: 2021-A0025
6e Amendement: Programmabegroting Zutphen 2022-2025 - Schrappen extra uitgave voor uitvoeringsbudget fysieke domein
Griffienummer: 2021-A0026
6f Amendement: Programmabegroting Zutphen 2022-2025 - Schrappen uitgave voor projectleider tegengaan ondermijning
Griffienummer: 2021-A0027
6g Programmabegroting Zutphen 2022-2025
Griffienummer: 2021-0096
6h Motie: Reserve ondergrondse hoogspanningsleidingen
Griffienummer: 2021-M0036
6i Motie: Terugdringen aantal huishoudens gebukt gaand onder schulden
Griffienummer: 2021-M0037
7 Hamerstukken
7a Geheimhouding 'opbouw reserve civiele kunstwerken'
Griffienummer: 2021-0107
8 Sluiting

Handelingen

Er zijn nog geen handelingen gepubliceerd voor deze vergadering.