Pagina delen

Raad 8 mei 2017 (21:30 - 23:00)

Datum 08-05-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 10 april 2017
5 Lijst ingekomen stukken Raad 8 mei 2017
Griffienummer: 2017-0044
6 Hamerstukken
6a Breedband-connectiviteit in het buitengebied
Griffienummer: 2017-0047
7 Regionale meerjarenvisie maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Griffienummer: 2017-0040
8 Motie: Behoud cultuurhistorisch erfgoed woningen De Mars - versie 2017
Griffienummer: 2017-M0001
9 Aanleg vierde veld hockeyclub en werkzaamheden aan 1e en 2e veld
Griffienummer: 2017-0046
10 Sluiting