Pagina delen

Raad 8 juni 2020

Datum 08-06-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
B.M. Duizer

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2a1 Motie: Flexwoningen
Griffienummer: 2019-M0022
2b Vaststelling van de agenda
3 Algemeen spreekrecht
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vragen betreffende de actualiteit
6 Vaststellen Handelingen
6a Handelingen Raad 11 en 12 mei 2020
7 Lijst ingekomen stukken Raad 8 juni 2020
Griffienummer: 2020-0039
8 Hamerstukken
8a 1e Verzamelbegrotingswijziging 2020
Griffienummer: 2020-0031
8b Krediet beschikbaar stellen voor aankoop en plaatsing zonnepanelen bij 4 gemeentelijke gebouwen
Griffienummer: 2020-0036
8c Ontslag Forumlid voor Burgerbelang Zutphen Warnsveld en ChristenUnie
Griffienummer: 2020-0040
8d Benoeming Forumlid voor Kies Lokaal Zutphen Warnsveld
Griffienummer: 2020-0041
9a Voorstel op burgerinitiatief voor een gezond Zutphen
Griffienummer: 2020-0045
9b Motie: Inhoudelijk debat over uitrol 5G
Griffienummer: 2020-M0013
10a Motie: Buurtservice Zutphen behouden
Griffienummer: 2020-M0011
10b Motie: motie Doorontwikkeling werkzaamheden Buurtservice
Griffienummer: 2020-M0015
11a Motie: Behoud voormalige meisjesvakschool
Griffienummer: 2019-M0021
11b Motie: Behoud schoolgebouw Vrouwenvakschool
Griffienummer: 2020-M0014
12a Bekrachtiging geheimhouding bijlagen 3 en 4 MPG 2020-1
Griffienummer: 2020-0035
12b Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020-1
Griffienummer: 2020-0034
13 Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 Driehoek IJsselstreek
Griffienummer: 2020-0009
14 Tweede wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking
Griffienummer: 2020-0030
15 2e Wijziging GR Basismobiliteit
Griffienummer: 2020-0043
16 Zienswijze op de ontwerpbegrotingen 2021 van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Zutphen aan deelneemt
Griffienummer: 2020-0042
17 Sluiting