Pagina delen

Raad 8 juli 2014 (19:00 - 23:00)

Datum 08-07-2014 Tijd 19:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
mr. G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: Nieuwe passende bestemming voor Huize Borro
Griffienummer: 2014-M0015
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Toelating en be√ędiging nieuwe raadsleden
4a Rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
4b Toelating nieuwe raadsleden na collegevorming 2014
Griffienummer: 2014-0108
4c Be√ędiging nieuwe raadsleden
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen raad 20 juni 2014
5b Handelingen raad 23 juni 2014
6 Lijst ingekomen stukken Raad 8 juli 2014
Griffienummer: 2014-0103
7 Vermoedelijke hamerstukken
7a Vaststelling van economische activiteiten in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, lid 5 en 6, van de Mededingingswet
Griffienummer: 2014-0100
7b Benoeming bestuursleden De Vullerfonds
Griffienummer: 2014-0110
7c Benoeming gemeentelijke vertegenwoordigingen en waarneming ambt burgemeester na collegevorming 2014
Griffienummer: 2014-0113
7d Benoeming Forumleden H. Hissink, F.J.G.M. Manders, M.K. Nagel en A.J.A. Putker
Griffienummer: 2014-0112
8 Verklaring van geen bedenkingen veld 14 plangebied Noorderhaven
Griffienummer: 2014-0101
9 Rekenkamerrapport Het Plein "Stellen, tellen en vertellen"
Griffienummer: 2014-0066
10 Vaststelling Jaarrekening 2013
Griffienummer: 2014-0099
11 Bezuinigingstaakstelling Hanzehof
Griffienummer: 2014-0086
12 Businesscase Rivier in de Stad
Griffienummer: 2014-0096
13 Notitie gebiedsexploitaties Zutphen 2014-1
Griffienummer: 2014-0073
14 Evaluatie Zutphen energieneutraal 2013
Griffienummer: 2014-0092
15 Actualisatie handhavingsbeleid
Griffienummer: 2014-0095
16 Regionale Beleidsnota Inkoop Jeugd
Griffienummer: 2014-0090
17 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Zutphen 2014-2016
Griffienummer: 2014-0109
18 Motie: Aanvalsplan laaggeletterdheid de wereld uit in Zutphen
Griffienummer: 2014-M0016
19 Motie: Borgen politieke verantwoording bij regionalisering en aanbesteden
Griffienummer: 2014-M0017
20 Sluiting