Raad 8 april 2019 (19:30 - 23:00)

Datum: 08-04-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Zaal: Burgerzaal Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 8 april 2019 (19:30 - 23:00)

Datum: 08-04-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Zaal: Burgerzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. Vermeulen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Actieve informatievoorziening vanuit het college
4 Vragenkwartiertje
5 Benoeming wethouders
5a Benoeming van en rapportage door Commissie onderzoek geloofsbrieven
5b Benoeming stembureau
5c (her)Benoeming wethouders met een tijdsbestedingsnorm van 0,9 fte (uitvoering bezuinigingsmaatregel 6)
Griffienummer: 2019-0015
5d Aannemen van de benoeming door de wethouders
5e Afleggen van de eed of belofte van de benoemde wethouders
6 Vaststellen Handelingen
6a Handelingen Raad 11 maart 2019
7 Lijst ingekomen stukken Raad 8 april 2019
Griffienummer: 2019-0009
8 Hamerstukken
8a Vaststelling 1e wijzigingsverordening op de verordening parkeerbelastingen gemeente Zutphen 2019
Griffienummer: 2019-0011
8b Vaststelling bestemmingsplan "Hoveniersweg 5"
Griffienummer: 2019-0016
8c Natuurlijk spelen De Teuge-Sterrenblik
Griffienummer: 2019-0018
8d Vaststellen Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019 en Nadere regels niet-partijpolitieke scholing
Griffienummer: 2019-0013
9 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (4e)
Griffienummer: 2019-0010
10 Bestemmingsplan Zonnepark Revelhorst, gemeente Zutphen
Griffienummer: 2019-0012
11 Financiële kaderstelling van de raad richting het college
Griffienummer: 2019-0014
12 Veiligheidsstrategie en Meerjarenbeleidsplan politie Eenheid Oost-Nederland 2019-2022
Griffienummer: 2019-0017
13 Motie: Behoud leefbaarheid en landschap Eefde-West
Griffienummer: 2019-M0004
14 Motie: De energierekening is te hoog
Griffienummer: 2019-M0005
15 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 08-04-2019

Beschikbare agenda's
Raad
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl